Skuodo rajono savivaldybės sodininkų bendrijų infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir techninės dokumentacijos parengimo dalinis kompensavimas

Paskelbta 27 kovo, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Kviečiame sodininkų bendrijas iki 2024 m. rugsėjo 1 d. teikti paraiškas infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas galima teikti Savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu.

2021 m. gruodžio 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa, 2023 m. gruodžio 24 d. patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programos nauja redakcija.

50 % išlaidų už atliktus darbus ar paslaugas prisideda bendrijos, išskyrus bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, valymo, drenažo tinklų, priešgaisrinių vandens telkinių) inventorizacijos ir teisinės registracijos kadastriniams matavimams, naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (atnaujinimui) reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms numatytoms priemonėms, kurias Savivaldybė kompensuoja 100 %. Kompensacija skiriama iš Savivaldybės biudžeto, skiriamos kompensacijos dydis vienai Bendrijai per finansinius metus negali viršyti 1,5 tūkst. eurų

Bendrijos, pageidaujančios gauti dalinę kompensaciją, kreipiasi į Savivaldybės administraciją, pateikdamos prašymą, prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia svarstant kompensacijos skyrimą:

  1. Užpildytą nustatytos formos anketą.
  2. Bendrijos valdymo organų sprendimo dėl dalinės kompensacijos kopiją.
  3. Bendrijos patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų – sutarčių, sąskaitų faktūrų, pažymų, sąmatų ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kvitų, banko išrašų, mokėjimų nurodymų ir pan.) patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.
  4. Bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, sodo sklypo adresą.
  5. Įgaliojimą, jei prašymą pateikia bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.
  6. Patvirtintų Bendrijos įstatų kopiją.
  7. Bendrijos Juridinių asmenų registro išrašą.

Skuodo rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, prašymą ir anketą galite atsisiųsti paspaudę ant nuorodos:

Specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus savivaldybės vyriausiąjį inžinierių (vyriausiąjį specialistą) Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].