Skuodo rajono savivaldybės sodininkų bendrijų infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir techninės dokumentacijos parengimo dalinis kompensavimas

Paskelbta 4 kovo, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Kviečiame sodininkų bendrijas iki 2023 m. spalio 1 d. teikti paraiškas infrastruktūros įrengimo, priežiūros ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas galima teikti Savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu.

2021 m. gruodžio 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa, 2023 m. kovo 24 d. patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programos nauja redakcija.

50 % išlaidų už atliktus darbus ar paslaugas prisideda bendrijos, 50 % kompensacijos skiriama iš savivaldybės biudžeto, skiriamos kompensacijos dydis vienai bendrijai per finansinius metus negali viršyti 2,5 tūkst. eurų.  Bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos kadastriniams matavimams, statybai reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidos kompensuojamos 100 %.

10% kompensacijos lėšų gali būti skiriama bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų) inventorizacijos ir teisinės registracijos kadastriniams matavimams, naujų bendrojo naudojimo objektų statybai (atnaujinimui) reikalingos techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms (iki 250 Eur).

30 % kompensacijos lėšų numatyta skirti bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių kelių, gatvių priežiūros, statybos darbų ir paslaugų išlaidoms (iki 750 Eur).

60 % kompensacijos lėšų skiriama kitų bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių bendrojo naudojimo objektų (elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo valymo ir t. t.) priežiūros, statybos darbų ir paslaugų išlaidoms (iki 1500 Eur).

Bendrijos, pageidaujančios gauti dalinę kompensaciją, kreipiasi į Savivaldybės administraciją, pateikdamos prašymą, prašyme nurodytus dokumentus ar patvirtintas jų kopijas ir (ar) duomenis, kurių reikia svarstant kompensacijos skyrimą:

  1. Užpildytą nustatytos formos anketą.
  2. Bendrijos valdymo organų sprendimo dėl dalinės kompensacijos kopiją.
  3. Bendrijos patirtas išlaidas patvirtinančių dokumentų – sutarčių, sąskaitų faktūrų, pažymų, sąmatų ir išlaidų apmokėjimą patvirtinančių dokumentų (kvitų, banko išrašų, mokėjimų nurodymų ir pan.) patvirtintas kopijas. Teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.
  4. Bendrijos sodų sklypų savininkų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, sodo sklypo adresą.
  5. Įgaliojimą, jei prašymą pateikia bendrijos pirmininko įgaliotas asmuo.
  6. Patvirtintų Bendrijos įstatų kopiją.
  7. Bendrijos Juridinių asmenų registro išrašą.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. inžinierių (vyriausiąjį specialistą) Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].

Specialioji sodininkų bendrijų rėmimo programa