Skuodo rajono Geldėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo projektas: galima teikti pasiūlymus

Paskelbta 13 sausio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Skuodo rajono Geldėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Planavimo tikslai – suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybės bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://www.lgt.lt/index.php/skelbimai) galima iki 2022 m. vasario 3 d.

Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2022 m. vasario 3 d.