Skuodo meno mokykloje: Žemaičių žvaigždės įteikimo ceremonija ir konkurso „Koram žemaitėškā“ prizininkų pagerbimas

Paskelbta 24 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Lapkričio 19 d.  vakaras Skuodo meno mokykloje prasidėjo konkurso „Koram žemaitėškā“ laureatų ir prizininkų pagerbimu. Tą patį vakarą  sulaukta ypač svarbios, iškilmingos Žemaičių žvaigždės įteikimo ceremonijos. Šiais metais garbingas Žemaičių žvaigždės apdovanojimas skirtas filologijos magistrei, literatūrologei, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorei, Lietuvos rašytojų sąjungos narei, Žemaičių kultūros draugijos narei,  Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentei, Skuodo žemaičių draugijos aktyvistei, etninės kultūros puoselėtojai, žemaičių kalbos propaguotojai Daliai Zabitienei.

Konkurso „Koram žemaitėškā“  prizininkai

Daliai Zabitienei įteikiamas Žemaičių šlovės žvaigždės apdovanojimas

Daliai Zabitienei įteikiamas Žemaičių šlovės žvaigždės apdovanojimas

Renginį organizavo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo žemaičių draugija.

Konkursas „Koram žemaitėškā“

Šiai metais organizuotas 9-asis respublikinis žemaitiškos grožinės literatūros kūrybos konkursas „Koram žemaitėškā“.  Jam kūrinius atsiuntė žemaitiškai rašantys autoriai  iš Mažeikių, Plungės, Kretingos, Klaipėdos, Tauragės, Jonavos, Kuršėnų, Telšių, Rietavo, Šiaulių, Skuodo miestų, rajonų bei JAV. Jauniausiai konkurso dalyvei 16 metų, vyriausiam – 91 metai.

Žemaitiškus kūrinius vertino kalbininkas, žemaičių kalbos propaguotojas, prof. dr.  Juozas Pabrėža, kraštietis poetas,  knygų redaktorius Justinas Kubilius,  žurnalistė, redaktorė, poetė Danutė Mukienė.

Prieš paskelbiant konkurso nugalėtojus, prof. dr. Juozas Pabrėža, kaip komisijos pirmininkas, buvo pakviestas tarti sveikinimo žodį ir apžvelgti konkursui atsiųstus kūrinius.

Trečia vieta prozos grupėje skirta dviem autoriams – Adolfui Viluckiui ir Irenai Gražinskaitei-Glinskienei. Antrą vietą pelnė Zita Dargienė. Laimėjus pirmąją vietą, pasveikinta Adelė Daukantaitė.

Poezijos grupėje trečios vietos laimėtojų taip pat buvo keli – Daiva Rudelytė ir Adelė Daukantaitė. Antrą vietą užėmė Irena Gražinskaitė-Glinskienė. Pirmoji vieta atiteko Silvijai Baranauskienei.

Moksleivių grupėje be konkurencijos nugalėjo Gabrielė Jautakytė.

Po apdovanojimų nugalėtojų paprašyta paskaityti savo kūrybos kūrinių. Jų būta ne vienas. Pasidžiaugta, kad tokie originalūs, gražūs, skambūs kūriniai prisideda prie Žemaitijos tapatybės išsaugojimo.

Žemaičių šlovės žvaigždė

Pasidžiaugus konkurso dalyviais ir nugalėtojais, atėjo svarbiausias vakaro momentas – reikšmingas Žemaičių šlovės žvaigždės apdovanojimas įteiktas filologijos magistrei, literatūrologei, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktorei, Lietuvos rašytojų sąjungos narei, Žemaičių kultūros draugijos narei, Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentei, Skuodo žemaičių draugijos aktyvistei, etninės kultūros puoselėtojai, žemaičių kalbos propaguotojai Daliai Zabitienei.

Jai ypač dėkota už didelius nuopelnus visam Žemaitijos kraštui. Sveikinimus perdavė, garbingą žvaigždę įteikė Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė ir Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Šiek tiek aprimus gausioms susirinkusiųjų ovacijoms, pažymėta, kad visa, ko imasi, visa, ką daro ir veikia Dalia Zabitienė, gaivina gimtąją žemaičių kalbą, Žemaitijos krašto kultūrą, tradicijas, papročius, o svarbiausia – žemaičių stiprybę ir savitumą.

Tuo galime įsitikinti išvydę jos darbų, laimėjimų ir nuopelnų sąrašą. Jis stulbinamai didžiulis ir užtikrintai – nebaigtinis, bus tęsiamas.

VEIKLA ETNINEI KULTŪRAI PUOSELĖTI IR PROPAGUOTI

Renginiai

Inicijuoja, organizuoja bei veda daug įvairių renginių (knygų pristatymų, kūrybos vakarų ir t. t.) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje.

Yra daugkartinė Skuodo žemaičių draugijos tradicinių renginių, skirtų Tarptautinei gimtosios kalbos dienai, Žemaičiu vienybės dienai, Baltų vienybės dienai, organizatorė ir vedėja.

Senovės lietuvių meilės deivės Mildos šventės, kuri Skuodo rajone įvyko aštuonis kartus, iniciatorė, organizatorė bei vedėja (2012–2019).

Salamiestyje (Kupiškio r.) žemaitiškai vedė respublikinį kapelų festivalį „Atkelkim svečiams vartelius“ (2013, 2014).

Žemaitiškų skaitymų Skuodo rajono ir visos Žemaitijos regiono turų vertinimo komisijos pirmininkė (2016, 2017, 2018, 2019, 2021).

Yra žemaičių etninį savitumą pristatančios programos „Žemaičių kultūros diena“ režisierė ir vedėja. Ši programa parodyta Žemaitijoje bei kituose Lietuvos regionuose: Skuode, Palangoje, Gargžduose, Raseiniuose, Pasvalyje, Varėnoje, Vilkaviškyje, Trakuose, Vilniuje, Zarasuose ir kitur (2012–2017).

Mokymo įstaigose veda etninį identitetą propaguojančias pamokas: Skuodo Bartuvos progimnazijoje (2016, 2017, 2018), Kūlupėnų (Kretingos r.) Motiejaus Valančiaus pagrindinėje  mokykloje (2017), Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje (2019 m.), VšĮ Kelmės profesinio rengimo centre (2019).

Suorganizavo bei vedė šešių valandų trukmės tarmišką edukacinę programą Pasaulio žemaičių dienų atidaryme Naisiuose (Šiaulių r.) (1916).

Skuodo rajono vaikų programos „Mes – Žemaitėjės vākā“ idėjos autorė bei vedėja. Ši programa parodyta Pagėgiuose ir Salantuose (Kretingos r.) (2016, 2017).

Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mielagėnų filiale vedė Europos kalbų dienai skirtą popietę apie grožinę literatūrą žemaičių kalba (2017).

Kruotėje (Latvija) įvykusioje Baltų vienybės dienos paminėjimo šventėje (2018) atstovavo Skuodo rajonui ir visai Lietuvai, per senovinius žaidimus pristatė žemaičių etninę kultūrą.

Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje žemaitiškai vedė Žemaitijos metams skirtą Vilijos Imbrienės autorinių dainų vakarą „Pašaukit dainoj…“ (2019), kuriame dalyvavo atlikėjai iš Mažeikių, Akmenės, Šiaulių bei Jonavos.

Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filiale „Šaltinėlis“ vedė mokiniams užsiėmimą – žemaitiško eilėraščio dirbtuves (2019).

2019 m. spalio 25–26 d. Visagino viešojoje bibliotekoje, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dūkšto filiale bei Naujajame Daugėliškyje vedė renginius, skirtus Žemaitijos metams paminėti.

2020 m. liepos 18 d. Auksodėje (Mažeikių r.) vedė Žemaitijos festivalį „Ūž Žemaitėjė“.

2020 m. rugpjūčio 16 d. Paragiuose (Akmenės r.), Lazdynų Pelėdos memorialiniame muziejuje, vykstančioje tradicinėje „Teatrų krivūlėje“ parodė Lazdynų Pelėdos laiškų Juozui Tumui-Vaižgantui interpretaciją – žemaitišką monospektaklį „Bajuora duktie“.

2021 m. balandžio 23 d. žemaičių kalbą ir veiklą, skirtą jai puoselėti bei propaguoti Skuodo rajone, pristatė nuotolinėje popietėje, skirtoje Lietuvių kalbos dienoms, kurią surengė Šėtos kultūros centras (Kėdainių r.).

2021 m. gegužės 11 d. dalyvavo nuotoliniame susitikime su Židikų (Mažeikių r.) Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5–8 klasių mokiniais. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje kalbėjo apie gimtąją žemaičių kalbą bei kūrybą.

Nuo 2017 m. vadovaudama Skuodo literatų klubui „Nojus“, ragina jo narius kurti žemaitiškai. Renginiams, į kuriuos „nojiečiai“ kitų rajonų literatų klubų pakviečiami paskaityti savo kūrybos, parenka tarmiškus kūrinius ir pati visada žemaitiškai veda skuodiškių pasirodymą.

Tarmiška autorinė kūryba

Tarmiškai rašo noveles, humoreskas, pasakas, eilėraščius, mokslinius ir publicistinius straipsnius, užrašinėja vyresnės kartos žmonių prisiminimus, žemaitišką tautosaką. Visa tai publikuota periodikoje bei knygose: žemaitiškuose laikraščiuose „A mon sakaa?“ (1991–1993) ir „Žemaitėjės naujynas“, žurnale „Žemaičių žemė“, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentų, absolventų ir dėstytojų grožinės kūrybos, vertimų rinktinėje „Mūzynas“ (2006); Skuodo rajone gyvenančių bei iš jo kilusių žemaitiškai rašančių autorių kūrybos rinktinėje „So meilė tievėškē (2008), žemaitiškuose skaitiniuose vaikams „Cīrulielis“ (2016), žemaičių grožinės kūrybos antologijoje „Žemaitē / Žemaičiai“ (2018), Skuodo literatų klubo „Nojus“ kūrybos rinktinėje „Pradžioje buvo žodis…“ (2018), žemaitiškuose skaitiniuose jaunimui „Blezdingas prasklēd žėidus“ (2019) ir kt. leidiniuose. Jos kūrybos bus išspausdinta netrukus išeisiančiuose žemaitiškuose skaitiniuose vyresnio amžiaus skaitytojams „No aukšta kalna veizontėis“.

Kaip šiaurės žemaičių telšiškių patarmės pavyzdys jos eilėraščiai išspausdinti mokomojo pobūdžio knygose „Šiaurės žemaičiai telšiškiai“ (2014), Juozo Pabrėžos „Žemaičių kalba ir rašyba“ (2016).

Kaip vieną žymiausių žemaitiškai rašančių autorių reprezentuoti Žemaitijos regioną – paskaityti savo tarmiškos kūrybos – 1916 m. gruodžio 17 d. pakviesta į tarmėms skirtą LRT laidą „Duokim garo!“.

Tarmiški tekstai ir jų redagavimas

Redaguoja įvairius žemaitiškus leidinius. Pirmasis iš jų – Respublikinio žemaitiškos kūrybos konkurso dalyvių kūrybos knygelė „Kuriame žemaitiškai“ (2011), kurią išleido Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka. Kartu su prof. Juozu Pabrėža teko būti tos pačios bibliotekos išleistų žemaitiškų skaitinių vaikams „Cīrulielis“ (2016) kalbos redaktore. (Net devyniuose miestuose – Mažeikiuose, Plungėje, Rietave, Kretingoje, Palangoje, Klaipėdoje, Naujojoje Akmenėje, Pagėgiuose ir Skuode – vedė šios knygos pristatymus.) Džiaugiasi galėjusi patarti dėl žemaitiškų tekstų skulptoriaus Petro Vaičiūno knygoje „Iš medžio iškirsti stebuklai“ (2017). Vėliau spaudai paruošė dar kelias tarmiškas knygas: Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos išleistus žemaitiškus skaitinius jaunimui „Blezdingas prasklēd žėidus“ (2019) bei žemaitiškai rašančių autorių kūrybos konkursui „Koram žemaitėškā“ pateiktų kūrinių rinkinį (2019); Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos išleistą Aldonos Martinkienės kūrybos rinktinę „Truobalė ont laukū“ (2020). Tvarkė Donato Butkaus novelių romano kalbą. Redagavo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos besiruošiamus išleisti žemaitiškus skaitinius „No aukšta kalna veizontėis“.

Specialiai parašo žemaitiškam diktantui, kuris Skuode jau rašytas penkis kartus, tinkamą tekstą, padiktuoja ir ištaiso rašiusiųjų darbus (2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Kaip žemaitiškų tekstų redaktorė bei etninės kultūros puoselėtoja buvo pakviesta dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamame tyrime, skirtame tarmių vartojimo įpročiams, tarmių prestižui Lietuvoje išsiaiškinti, – daugiau nei porą valandų trukusiame interviu pasidalijo savo įžvalgomis bei patirtimis (2021).

Konferencijos

Dalyvauja įvairiose konferencijose – skaito pranešimus žemaičių etninės kultūros ir paties svarbiausio jos ženklo – tarminės kalbos – išsaugojimo temomis.

Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto tradicinėje bakalaurantų ir magistrantų mokslinių darbų konferencijoje „Studentų darbai“ skaitė pranešimą „Grožinė literatūra šiaurės žemaičių tarme (1990–2006)“ (2008).

Etninės kultūros globos tarybos kartu su Kultūros ministerija suorganizuotoje ir pastarojoje įvykusioje konferencijoje„Etninės kultūros sklaida masinėse informavimo priemonėse“ skaitė pranešimą „Tarmės puoselėjimas spaudoje. Skuodo rajono laikraštis „Mūsų žodis“ (2012).

Telšių rajono Eigirdžių pagrindinės mokyklos surengtoje konferencijoje „Žemaitiu etnokultūras ugdīma svarba asmenībē augtė, savastē ėškeravuotė par kalba, menus, papruotius, gīvenėma būda“ skaitė pranešimą „Žemaitiu kalba – gīvuoji tradicėjė – etnėnės tapatībės pamats“ (2017).

Projektai

Sėkmingai rengia įvairius projektus, jiems vadovauja ar dalyvauja parengtuose kitų.

Pagal Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektą „Žemaičių kalba – 24/7“ vedė internetines žemaičių tarmės pamokas (visas 56-ias galima pamatyti adresu www.zemaiciukalba.lt/), o šio projekto pristatymuose Mažeikiuose, Klaipėdoje, Kretingoje bei Palangoje – gyvai (2016).

2018 m. vadovavo pačios parengtam Skuodo literatų klubo „Nojus“ projektui „Pradžioje buvo žodis“, kuris dalinai finansuotas iš Skuodo rajono savivaldybės administracijos kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvumo veiklų dalinio finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų fondo. Pagal šį projektą parengta ir išleista Skuodo literatų klubo kūrybos rinktinė „Pradžioje buvo žodis…“ (2018 m), kurioje spausdinama ne tik lietuviška, bet ir žemaitiška kūryba. Surengė ir žemaitiškai vedė 7 šios knygos pristatymus Skuodo rajone: Šaukliuose, Daukšiuose, Šatraminiuose, Pašilėje, Vižančiuose, Notėnuose ir Skuode.

2019 m. parengė ir Skuodo rajono savivaldybei pateikė Žemaitijos metams skirtą Skuodo literatų klubo „Nojus“ projektą „Žemaitijos turtas – jos žmonės ir kalba“ Skuodo rajonui kaip žemaitiškiausiam Lietuvoje reprezentuoti. Pagal šį projektą, kuriam laimėtas dalinis Skuodo rajono savivaldybės finansavimas, trijų žymių Žemaitijos rašytojų memorialiniuose muziejuose – Šatrijos Raganos (Židikuose, Mažeikių r.), Motiejaus Valančiaus (Nasrėnuose, Kretingos r.), Žemaitės (Bukantėje, Plungės r.) – 2019 m. birželio–gruodžio mėnesiais surengtos jos režisuotos ir vedamos žemaitiškos poetinės-muzikinės popietės „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“. Atsižvelgiant į pageidavimą, spalį ši poetinė-muzikinė programa parodyta Švėkšnos (Šilutės r.) tradicinių amatų centre bei Rūdaičių (Kretingos r.) bibliotekoje, gruodį – Ukrinų (Mažeikių r.) bendruomenės namuose.

2020 m. gruodį–2021 m. balandį vedė Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos su Skuodo literatų klubu „Nojus“ inicijuotas internetines laidas „Ož auksa brongesnė“ (18 kiekvieną trečiadienį transliuotų laidų), skirtas žemaičių tarmei puoselėti ir propaguoti (visas galima pamatyti adresu www.zemaiciukalba.lt/). Be to, kad jose pristatyta Skuodo literatų klubo „Nojus“ žemaitiška kūryba, laidose supažindinta su žemaitiška grožine literatūra apskritai. Viktorina, kai kiekvienoje laidoje pateikta po klausimą, į kurį atsakius buvo galima gauti vieną tašką, o surinkus jų daugiausiai – laimėti prizą, laidos žiūrovus ir klausytojus leido prisiminti svarbiausius Žemaitijos istorijos faktus, garsiausias asmenybes, pasikartoti žinias apie žemaičių kalbą ir t. t.

TARMIŠKOS KŪRYBOS IR ETNINĖS VEIKLOS ĮVERTINIMAS

Respublikinio žemaitiškos kūrybos konkurso „Kuriame žemaitiškai“ pirmosios vietos laimėtoja (1996, 2002, 2004).

Tradicinio renginio „Skaitymai žemaitiškai“, rengiamo Skuodo rajone, pirmosios vietos laimėtoja (skaitė savo kūrybos eilėraščius) (2002).

Suteiktas Skuodo žemaičių draugijos kasmet vienam aktyviausiam etninės kultūros puoselėtojui ir propaguotojui skiriamas „Kiečiausio žemaičio“ titulas (2013 m.).

Už aktyvią etninę veiklą Tarmių metais apdovanota Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėka (2013).

V ir IX Respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų prizininkė (2014, 2017) bei absoliuti nugalėtoja (2012, 2016).

Už neatlygintiną veiklą puoselėjant ir propaguojant žemaičių etninę kultūrą „Metų moters“ Skuodo rajone rinkimuose įteikta nominacija „Metų altruistė“ (2017 m.).

Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo Žemaitijos regiono tarybos apdovanota kaip viena iš labiausiai Žemaitijos etninei kultūrai nusipelniusių žmonių (2019).

Skuodo rajono savivaldybės padėka už Skuodo vardo garsinimą (2019).

Kaip viena iš labiausiai Žemaitijos etninei kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo Laikinosios žemaičių grupės ir Žemaitijos metų paminėjimo komisijos įsteigtu atminimo ženklu „Už nuopelnus Žemaitijai“ (2019).

KŪRYBA LIETUVIŲ BENDRINE KALBA

Renginiai

Inicijuoja, organizuoja bei veda daug įvairių renginių (knygų pristatymų, kūrybos vakarų ir t. t.) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje.

Buvo įvairių darbo grupių Stasio Jonausko atminimui įamžinti narė. Poetui skirto suolelio atidengimo iškilmėms režisavo literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Toks gyvenimas – reikia čiulbėti!..“ bei vedė iškilmes.

Yra atsakinga už dviejų tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginių Skuodo rajone – tradicinių Vytauto Brenciaus skaitymų „Po klajonių ženklu“ ir Stasio Jonausko skaitymų – organizavimą.

Projektai

Rengia įvairius projektus, jiems vadovauja ar dalyvauja parengtuose kitų.

2019 m. dalyvavo Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projekte „Mirksnis, kai švietės dangus“. Pagal šį projektą sukurtas jos režisuotas filmas „Jonauskiškumas. Gyvenime ir kūryboje“. Vedė tarptautinius Stasio Jonausko skaitymus bei trejetą skaitymams skirtų rajono masto renginių.

2020 m. parengė Skuodo literatų klubo „Nojus“ projektą „Santarvė su gamta – santarvė su savimi“, pagal kurį sukurtas literatūrinis filmas “Gražiau nerasi“, skirtas turizmui Skuodo rajone propaguoti. Jis 2020 m. spalį pristatytas Degaičiuose (Telšių r.), 2021 m. birželį – Skuode.

KŪRYBOS IR VEIKLOS LIETUVIŲ BENDRINE KALBA ĮVERTINIMAS

Jaunųjų literatų kūrybos konkurso rajono (Skuodo) turo nugalėtoja (1990).

Rajono (Skuodo) poezijos šventės „Pavasario posmai Gimtinei ir Motinai“ laureatė (1990).

Respublikos moksleivių Klaipėdos zonos poezijos šventėje „Pavasario posmai Gimtinei ir Motinai“ apdovanota II laipsnio diplomu (1990).

Skuodo rajono literatų kūrybos konkurso „Žemę mylinčios rankos 1990“ laureatė.

Skuodo rajono literatų kūrybos konkurso laureatė už poeziją (1994).

Tradicinio tarptautinio prozos festivalio „Proza skaitoma rudenį“, kurį organizuoja Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, trumposios prozos konkurso nugalėtoja – Vieno banknoto premijos laimėtoja – (2015) bei prizininkė (2018).

Lazdynų Pelėdos literatūrinės premijos laureatė (2021).

BIBLIOGRAFIJA

Knygos

„Vabalai“. 2013 m., Vilnius („Versus aureus“);

„Vėjai“. 2021 m., Vilnius (studija „Versus“).

Laikraščiai ir jų literatūriniai priedai

Skuodo rajono laikraštyje „Mūsų žodis“ kūryba pradėta publikuoti nuo 1986 m. Vėliau būta publikacijų Mažeikių rajono laikraštyje „Santarvė“.

Klaipėdos miesto ir apskrities dienraščio „Klaipėda“ literatūrinis-kultūrinis priedas „Gintaro lašai“: 1996 m. sausio 13 d.; 1996 m. birželio 12; 1997 m. birželio 11 d.; 1998 m. liepos 8 d.; 2000 sausio 12; 2001 m. birželio 13 d.; 2002 m. birželio 12 d.; 2003 m. sausio 15 d.; 2003 m. spalio 29 d.; 2004 m. rugsėjo 1 d.; 2004 m. gruodžio 12 d.; 2006 kovo 1 d.; 2006 m. balandžio 26 d.; 2008 m. balandžio 30 d.

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis „Literatūra ir menas“: 2004 m. sausio 3 d.; 2005 m. balandžio 29 d.; 2014 m. gruodžio 5 d.;

Šiaulių universiteto leidinys „Park@s“: 2004 m. lapkritis; 2004 m. gruodis; 2006 m. spalis; 2008 m. liepa; 2008 m. rugsėjis.

Žurnalai

„Nemunas“: 2002 m. Nr. 2; 2004 m. gruodžio 16 d; 2005 m. vasario 24 d.; 2016 m. liepos 21 d.

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“: 2003 m. sausis; 2005 m. spalis; 2006 m. gruodis; 2008 m. gruodis.

Kultūros ir meno žurnalas „Durys“: 2015 m. sausis, Nr. 1; 2018 m. lapkritis Nr. 11; 2019 m. lapkritis, Nr. 11; 2020 m. spalis, Nr. 10; 2020 m. gruodis, Nr. 12; 2021 m. liepa Nr. 7.

„Gabija“. 2000 m. Nr. 3;

Utenos krašto kultūrinis žurnalas „Indraja“. 2014 m. rugsėjis, Nr. 3.

Literatūriniai-kultūriniai almanachai

Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus rengiamas ir leidžiamas almanachas „Baltija“. Klaipėda: 1995; 1996; 1998; 2002; 2006; 2007; 2009; 2014; 2017; 2019.

Šiauliuose rengiamas ir leidžiamas almanachas „Varpai“: 2004; 2006; 2008.

Šiauliuose rengtas ir leistas almanachas „Šiaurės Lietuva. 2008.

Atokios stotys“. Utena, 2014.

Bundanti versmė“. Vilnius, 2014.

„Poezijos pavasaris“. Vilnius, 2017.

„Už kalno kalnas“. Punskas, 2018.

Rinktinės

Kam pakėlei mane lig žvaigždžių…“ (100 meilės eilėraščių). Vilnius, 1999.

Mudviejų vakaras“ (Lietuvių meilės lyrika, trečioji knyga). Klaipėda, 2000.

Mūzynas“ (Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto studentų, absolventų ir dėstytojų grožinė kūryba, vertimai). Šiauliai, 2006.

Vėjo ašmenys“ (haiku rinktinė). Vilnius, 2019.

Vertimai

Eilėraščių vertimai į latvių kalbą: Liepojos rajono laikraštyje „Kursas laiks“.

(Ir pati D. Tamošauskaitė yra vertusi rusų poetų poeziją iš rusų bei latvių poetų – iš latvių kalbų į lietuvių: vertimai 1992–1997 m. spausdinti Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ literatūriniame puslapyje „Literatas“).

Eilėraščių vertimai į rusų kalbą – Clandestinus Клайпедский сказ (antologija, 2019).

Eilėraščių vertimai į lenkų kalbą:

WIERSZE I WRONY https://tvrc.lt/wp-content/uploads/2021/06/WIERSZE-I-WRONY_PL.pdf;

PISARZE.PL https://pisarze.pl/2021/06/01/dalia-tamosauskaite-wiersze-w-tlumaczeniu-anny-krawczyk/

Jos pačios kaip filologės, literatūrologės straipsniai, recenzijos

“Metai“: 2010 m. vasaris.

„Nemunas“: 2005 vasario 24 d.; 2010 m. kovo 18 d.; 2010 gegužės 6 d.

„Literatūra ir menas“: 2018 m. sausio 12 d.; 2018 m. kovo 23 d.; 2020 m. liepos 24 d.

„Šiaurės Atėnai“: 2019 m. lapkričio 8 d.; 2020 m. liepos 24 d.; 2021 m. sausio 29 d.

„Durys“: 2018 m. kovas, Nr. 3; 2021 m. kovas, Nr. 3.

„Baltija“: 2008 m.; 2018 m.

„Šiaurės Lietuva“: 2012 m.

 

Renginio akimirkos