Skirtas dalinis kompensavimas individualių buitinių nuotekų tvarkymui: 12 paraiškų patvirtinta

Paskelbta 20 spalio, 2021 m., skiltyje Naujienos

2021 m. spalio 14 d. įvyko Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo paraiškų vertinimo komisijos posėdis.

Tai pirmieji metai, kad iki spalio 1 d. Skuodo rajono gyventojai galėjo teikti paraiškas individualių buitinių nuotekų įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti. Sulaukta 15 individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo paraiškų. Iš 15-os pateiktų prašymų 12-ai buvo nutarta skirti dalinį finansavimą. Trys paraiškos neatitiko tvarkos apraše numatytų reikalavimų, nes nebuvo pateiktas statybą leidžiantis dokumentas. Dvylikos tinkamai pateiktų prašymų suma – 11 745,91 Eur.

Įrenginiai turės būti eksploatuojami mažiausiai 3 metus nuo kompensacijos gavimo dienos. Komisija turi teisę bet kuriuo metu atvažiuoti ir patikrinti, jeigu įrenginiai nebus eksploatuojami, kompensacijos suma privalės būti grąžinta.

Kitais metais bus tęsiama individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo programa. Šiais metais nepatvirtintų paraiškų teikėjai bus informuoti, kad jie galės teikti paraišką kitais metais, turėdami visus reikiamus dokumentus.

Posėdžiui pirmininkavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Rokas Rozga, posėdyje dalyvavo komisijos nariai: uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys“ direktorius Hubertas Valbasas, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė, Žemės ūkio skyriaus vedėjas Rimvydas Daukšas, Vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas Raimondas Budrikis.