Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2022 m. projektų konkursas

Paskelbta 30 kovo, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa), konkursą. Programos lėšomis finansuojami tie projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu, skirti Skuodo rajono gyventojams.

2022 metų Programos prioritetai: (Prioritetai orientuoti į COVID-19 ligos epideminės situacijos sukeltas pasekmes žmonių sveikatai, gyvensenos įpročių pokyčiams.)

1 prioritetas – psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija).

2 prioritetas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

3 prioritetas – sveika gyvensena – mityba, fizinis aktyvumas.

4 prioritetas – vyresnio amžiaus asmenų sveikas ir aktyvus senėjimas.

5 prioritetas – onkologinių susirgimų profilaktika.

6 prioritetas – II tipo cukrinio diabeto prevencija, I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių asmenų sveikatos raštingumo didinimas.

Programos lėšomis finansuojama veikla, kuri nėra finansuojama iš kitų Savivaldybės programų, PSDF biudžeto.

Skelbiamam paraiškų konkursui, pareiškėjas gali teikti tik  vieną paraišką.

Paraiškas dalyvauti Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo konkurse iki 2022 m. balandžio 19 d. gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Paraiškos vienas egzempliorius turi būti pateikiamas Savivaldybės administracijos 206 kab. arba siunčiamas registruotu laišku adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas (ant voko turi būti žyma „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“). Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu [email protected].

Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Sveikatos programų projektai turi būti rengiami pagal paraiškos formą (1 priedas)