Skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 m. projektų konkursas

Paskelbta 28 balandžio, 2021 m., skiltyje Aktualu, Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (toliau – programos), konkursą. Programos lėšomis finansuojami tie projektai, kurie skirti Skuodo rajono gyventojams ir kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su visuomenės sveikata, sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu.

2021 metų Programos prioritetai:

1 prioritetas – psichikos sveikatos stiprinimas (smurto, savižudybių, streso kontrolė, lytinė sveikata, priklausomybių prevencija).

2 prioritetas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas.

3 prioritetas – sveika gyvensena – mityba, fizinis aktyvumas.

5 prioritetas – vyresnio amžiaus asmenų sveikas ir aktyvus senėjimas.

6 prioritetas – onkologinių susirgimų profilaktika.

Prioritetai taip pat orientuoti į COVID-19 ligos epideminės situacijos sukeltų pasekmių žmonių sveikatai mažinimą, gyvensenos įpročių pokyčių skatinimą.

Skelbiamam paraiškų konkursui, pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Paraiškas dalyvauti Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonės įgyvendinimo konkurse nuo 2021 m. balandžio 29 d. iki 2021 m. gegužės 26 d. gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, veikiantys pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus.

Paraiškos vienas egzempliorius turi būti pateikiamas Savivaldybės administracijos 206 kab. arba siunčiamas registruotu laišku adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas (ant voko turi būti žyma „Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa“). Paraiškos variantas Microsoft Word formatu siunčiamas el. paštu [email protected].

Skuodo rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Sveikatos programų projektai turi būti rengiami pagal paraiškos formą (1 priedas).