Šatėse – Šv. Jono Krikštytojo atlaidų šventė

Paskelbta 29 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Praėjusį sekmadienį Šatėse įvyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai.

„Visus Jonus ir Janinas sveikinu varduvių proga. Sveikinimus taip pat skiriu Šačių bažnyčios kunigui Jonui Baginskui. Dovanodamas Švč. Mergalės Marijos statulėlę, linkiu Marijos globos ir stiprios sveikatos. O visiems, dar planuojantiems pasiklausyti nuotaikingo koncerto, linkiu puikaus ir įsimintino laiko“, – sakė Savivadybės meras Petras Pušinskas.

Po šv. Mišių ir sveikinimų šventė toliau tęsėsi miestelio centre esančiame parkelyje. Visus į šventę atvykusius taip pat sveikino Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Šventės metu taip pat buvo pagerbti ir apdovanoti Šačių bendruomenės Jonai ir Janinos. Nuoširdūs padėkos žodžiai skirti šventės rėmėjams.

Vietos gyventojams ir į Šates atvykusiems svečiams koncertavo Skuodo rajono kultūros centro Šačių skyriaus Rukų kaimo liaudiškos muzikos kapela „Gaspadorius“, grupės „Žemaitukai“ vaikinai Linas ir Ovidijus.

Šventės dalyviams savo kelias dainas irgi padovanojo atlikėjas Radži ir Aušrinė Gerikienė. Nors ir nebuvo planuota, kad į šventę atvyks Radži, tačiau žmonėms tai buvo maloni staigmena.