Rajono bendruomeninių organizacijų prašoma dalyvauti apklausoje dėl funkcijų perdavimo nevyriausybinių organizacijų tarybai

Paskelbta 15 vasario, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija, siekdama tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 6 straipsnio 6 dalį, kuris nusako, kad: „Savivaldybės, kurios teritorijoje yra iki 100 000 gyventojų, tarybos sprendimu, suderintu su savivaldybės teritorijoje veikiančiomis  bendruomeninėmis organizacijomis, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai gali būti pavesta atlikti ir savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“, prašo Skuodo rajono bendruomeninių organizacijų atsakyti, ar sutiktumėte, kad Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijos būtų perduotos Skuodo rajono nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Skuodo rajono savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Jūsų išsakytus atsakymus ir remdamasi Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi: „Savivaldybės, kurios teritorijoje yra iki 100 000 gyventojų, tarybos sprendimu, kuriam pritarė ne mažiau kaip 1/2 tos savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų, savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai gali būti pavesta atlikti ir savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“, rengtų sprendimą Skuodo rajono savivaldybės tarybai dėl Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijų perdavimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Atsakymą prašome pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei Alinai Anužienei el. paštu alina.anuziene@skuodas.lt iki vasario 26 d. Taip pat, jei turite klausimų, rašykite minėtu el. paštu arba skambinkite tel. (8 440) 70 152.

Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas rasite: https://www.skuodas.lt/aktuali-informacija/asociaciju-veikla/skuodo-rajono-savivaldybes-bendruomeniniu-organizaciju-taryba/

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos funkcijas rasite: https://www.skuodas.lt/tarybos-veikla-2/savivaldybes-tarybos-darbui-organizuoti-reikalingi-dariniai/