Pratęstas terminas: kviečiame siūlyti kandidatus garbingai Simono Daukanto premijai pelnyti

Paskelbta 26 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Aktualu, Naujienos

2021 m. spalio 28 d. minėsime 228-ąsias iškilaus mūsų krašto žmogaus – Lietuvos istoriko ir rašytojo – Simono Daukanto gimimo metines. Tradiciškai sukakčiai paminėti bus teikiama Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premija (premija teikiama kas dvejus metus).

Simono Daukanto premija skiriama už krašto kultūros, literatūros, švietimo, mokslo, tautinio identiteto, regiono tradicijų puoselėjimą, vertybių išlaikymą šalyje bei už jos ribų.

Kviečiame teikti kandidatus premijai gauti. Pareiškėjai teikia šiuos dokumentus: pretendentą siūlančio pareiškėjo rekomendaciją, pretendento gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, pretendento darbų sąrašą, papildomai galima pateikti leidinius ar kitą medžiagą, atskleidžiančią pretendento darbų reikšmę bei išskirtinumą.

Reikalingus dokumentus voke siųsti arba pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui iki 2021 m. rugsėjo 10 d. adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas.

Informacija taip pat teikiama telefonais: 8 686  58 675, 8 604  74 675.

Premijos skyrimo nuostatai