Prašymas pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį Skuodo rajono Vindeikių kaime

Paskelbta 25 sausio, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2022-01-24 prašymas Nr. 15SD-187-(14.15.137E.) „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, kuris registruotas 2022-01-24 Nr. (4.1.33E)R3-304, pakeisti Skuodo rajono Notėnų seniūnijos Vindeikių kaime žemės sklypo, kadastro Nr. 7563/0002:643, pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-01-25 iki 2022-02-07 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Raštas dėl paskirties keitimo

Dėl atsisakymo keisti paskirtį