Prašymas keisti Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Večių kaime žemės sklypo, kadastro Nr. 7520/0002:173, naudojimo paskirtį

Paskelbta 10 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2021-06-02 prašymas Nr. 15SD-2076-(14.15.137E.) „Dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties pakeitimo“, kuris registruotas 2021-06-03 Nr. (4.1.33E)R3-2494, pakeisti Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Večių kaime žemės sklypo, kadastro Nr. 7520/0002:173, pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties, naudojimo būdą iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-10 iki 2021-08-23 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu savivaldybe@skuodas.lt ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Prašymas

Įsakymas