Prasidėjo javapjūtė: kombainai bei kilta žemės ūkio technika turi būti tinkamai paruošta

Paskelbta 22 liepos, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Prasidėjus  javapjūtei į laukus išvairuojami kombainai ir kita žemės ūkio technika. Šiuo laikotarpiu priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba gauna pranešimus apie laukuose užsiliepsnojusią techniką. Tokie gaisrai padaro didelių nuostolių ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms bei gamtai. Daugelio tokių nelaimių galima išvengti, jeigu prieš išvykdami į laukus kombainai bei kilta žemės ūkio technika būtų tinkamai paruošta.

Primename pagrindines gaisrų kilimo priežastis: netvarkinga kuro tiekimo, elektros įrangos, besisukančių mechanizmų sistemos, išlekiančios iš variklio išmetimo vamzdžio kibirkštys.

Esant kuro tiekimo ir variklio tepimo sistemų blogam sandarumui, gali nutekėti kuras ir tepalai. Prie šių nuotekų labai limpa dulkės, smulkios šiaudų dalelės, kurios susikaupusios ant įkaitusių variklio mazgų gali užsidegti. Be to, blogai sureguliuotų ir dideliais greičiais besisukančių kombaino mechanizmų susidaro sausa trintis, šie mechanizmai įkaista ir gali uždegti ant jų apsivyniojusius šiaudus. Elektros laidų izoliacija smarkiai susidėvi tose vietose, kur laidai pratiesiami pro aštresnius kombaino korpuso kampus, šalia judančių mazgų arba įkaitusių mechanizmų paviršių.

Todėl būtina nuo variklio ir jo mazgų nuolat valyti dulkes bei smulkių šiaudų masę, kuro ir tepalo nuotekas. Elektros laidų izoliaciją reikia apsaugoti nuo trinties, mechaninio bei šiluminio poveikio, gerai sutepti besisukančius mazgus.

Kombaine privalo būti 2 po 4 kg gesinimo medžiagos turintys gesintuvai bei nedegus audeklas. Pageidautina turėti kastuvą, kad ugnį galima būtų nuslopinti žemėmis.

Atstumas nuo lauke laikomų pašarų ar šiaudų kūgio iki elektros tiekimo oro linijos turi būti ne mažesnis kaip 15 m, iki kelių – 20 m, iki pastatų – 15 m.

Žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams pastebėjus savo žemėje žolės, ražienų ar nesugrėbtų šiaudų gaisrą, nedelsiant pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai vykdys reidus ir tikrins laukuose dirbančią žemės ūkio techniką, kaip laikomasi gaisrinės saugos taisyklių reikalavimų, o už grubius pažeidimus, žemės ūkio  technikos savininkams ar valdytojams teks atsakyti administracine tvarka.

 


 

PAGD prie VRM Klaipėdos PGV

Skuodo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informacija