Pradėtos teikti akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos

Paskelbta 23 vasario, 2021 m., skiltyje Naujienos

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu suteikta teisė teikti akredituotą vaikų dienos socialinę priežiūrą ir paskirstytos lėšos šioms paslaugoms teikti 2021 metais:

  1. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centrui (įmonės kodas 300620342, Šatrijos g. 3-2, Skuodas) dėl 25 akredituotų vietų skiriama suma – 15 450 Eur (7 200 Eur –  iš valstybės biudžeto ir 8 250 Eur – iš savivaldybės biudžeto);
  2. Skuodo krašto bendruomenei (įmonės kodas 302921458, Dariaus ir Girėno g. 48, Skuodas) dėl 20 akredituotų vietų skiriama suma – 23 400 Eur (16 800 Eur –  iš valstybės biudžeto ir 6 600 Eur – iš savivaldybės biudžeto);
  3. Šauklių kaimo bendruomenei (įmonės kodas 274165520, Mosėdžio g. 55, Šaukliai) dėl 10 akredituotų vietų skiriama suma – 20 100 Eur (16 800 Eur –  iš valstybės biudžeto ir 3 300 Eur – iš savivaldybės biudžeto).

Vaikų dienos centruose teikiamos šios paslaugos:

  1. socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas);
  2. informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos;
  3. nemokamo įstaigą lankančių vaikų maitinimo organizavimas;
  4. vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas;
  5. nuolatinių ryšių plėtojimas ir palaikymas su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis mokyklomis, policija, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, savivaldybės ir gyvenamosios vietos bendruomenėmis, bendrijomis ir su vaiko teisių apsauga susijusiomis bei pagalbą vaikams, šeimai teikiančiomis institucijomis ir įstaigomis – Socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis (pvz., sveikatos priežiūros).

Dėl vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą gali kreiptis į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g. 13, 104 kab., tel. (8 440) 45581) arba į pageidaujamą Vaikų dienos centrą ir pateikti prašymą.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro organizuojamų veiklų akimirkos

Skuodo krašto bendruomenės organizuojamų veiklų akimirkos

Šauklių kaimo bendruomenės organizuojamų veiklų akimirkos