Paukščių laikytojai, nukentėję nuo pandemijos, galės gauti paramą

Paskelbta 16 balandžio, 2021 m., skiltyje COVID-19, Naujienos

Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, nuo balandžio 19 d. iki 30 d. kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Iš viso šiai priemonei, kuria siekiama padėti paukštininkystės sektoriui, 2021 metams numatyta skirti 3,7 mln. Eur.

Už viščiuką broilerį bus mokama 0,5 Eur, o už mėsai auginamą kalakutą – 4 Eur. Suma (neatskaičius mokesčių) vienam paukščių laikytojui negalės viršyti 225 tūkst. Eur. Jeigu ūkio subjektas veiklą vykdo keliuose sektoriuose, bendra laikinos valstybės pagalbos suma negalės viršyti 1 800 tūkst. Eur vienai įmonei.

Pagalba Lietuvos paukščių  laikytojams bus mokama tuomet, jeigu 2021 m. sausio – vasario  mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, buvo bent 5 proc. mažesnės, palyginti su 2017–2019 m. spalio mėnesiais.

Pagalba bus teikiama paukščių augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo 2021 m. kovo 1 d. iki paraiškos gauti pagalbą pagal taisykles pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo duomenys.

Apie kitus tinkamumo paramai gauti kriterijus daugiau informacijos rasite čia.

Paraiškas paukščių augintojai kviečiami teikti rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai. Paraiškos, pateiktos po paraiškų priėmimo termino, nepriimamos. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, kartu turi pateikti ir dokumentus bei duomenis, įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal taisykles.

Papildomą informaciją teikia Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. [email protected]. Taip pat NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Nacionalinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas Raimondas Valujevičius, tel. (8 5) 247 6524, el. p. [email protected], bei Žemės ūkio ministerijos Maisto pramonės ir kokybės vyriausioji specialistė Vilma Rudokaitė tel. (8 5) 239 1342, el. p. [email protected].

Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-235, galite rasti čia.

Šaltinis: zum.lrv.lt