Patvirtintas privačių namų įrenginių įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas

Paskelbta 7 liepos, 2022 m., skiltyje Naujienos

2022 m. birželio 30 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės privačių namų prisijungimo prie centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo aglomeracijoje dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

Kviečiame teikti paraiškas iki 2022 m. spalio 1 dienos įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas galima teikti Savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu.

Dalinė kompensacija skiriama geodezinių matavimų, kadastrinių matavimų, statybinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų, archeologinių tyrimų, nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimų, higienos tyrimų ir teisinės registracijos išlaidoms; centralizuotų buitinių nuotekų surinkimo tinklų statybai nuo statinio pamatų iki esamos centralizuotos buitinių nuotekų tinklų infrastruktūros; vejos, žvyro, betoninių trinkelių, šaligatvio plytelių, asfaltbetonio dangų atstatymo išlaidoms; statinio statybos techninės priežiūros išlaidoms; statinio projekto rengimo, statinio projekto vykdymo priežiūros ir ekspertizių atlikimo išlaidoms; statybą leidžiančių ir statybos užbaigimą patvirtinančių dokumentų, parengimo išlaidoms.

Už įrengtą centralizuotą buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūrą Pareiškėjams kompensuojama 50 proc. Aprašo 2 punkte išvardintų medžiagų, darbų ar paslaugų įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

Tinkamomis  kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų pareiškėjų, kurie:

  1. įsigiję ir privačius namus prisijungę prie esamos centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo aglomeracijoje naujais, nenaudotais vamzdynais, ne anksčiau kaip nuo Aprašo patvirtinimo dienos;
  2. turi centralizuotai buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūrai Pareiškėjo vardu parengtą supaprastintą statybos projektą;
  3. turi centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros Pareiškėjo vardu išrašytus pirkimo išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar atitinkami įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai arba mokėjimo išsimokėtinai sutartis);
  4. turi centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros įrengimą pagrindžiančius dokumentus (atliktų darbų aktas, centralizuotos buitinių nuotekų surinkimo infrastruktūros perdavimo naudoti aktas).

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnįjį specialistą Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].

Privačių namų prisijungimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas