Pateiktas Telia tinklo apsaugos zonos plano Skuodo rajono savivaldybėje projektas

Paskelbta 21 sausio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Akcinė bendrovė Telia Lietuva, AB  vadovaujantis 2019-06-06  LR „Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas” 141 straipsnio 3 dalies nuostatomis parengė viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos registravimo plano projektą „Telia tinklo apsaugos zonos planas Skuodo savivaldybėje” (toliau – Planas) ir pateikė Susisiekimo ministerijai tvirtinimui. Planas parengtas Telia infrastruktūrai įrengtai iki įstatymo įsigaliojimo dienos ir esančiai Skuodo savivaldybės teritorijoje.

Su Plano sprendiniais susipažinti galima Susisiekimo ministerijos tinklapyje (https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesuju-rysiu-tinklu-elektroniniu-rysiu-apsaugos-zonos-planas-telia-tinklo-apsaugos-zonos-planas-skuodo-rajono-savivaldybeje)

Plano rengėjas projekto vadovas Egidijus Jonuška, tel.: 8 610 40652, el. p.: egidijus.jonuska@telia.lt