Paskirstytos lėšos priemonei „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 17 gegužės, 2022 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-434 „Dėl lėšų skyrimo“ paskirstė 11 538 Eur, kuriuos rajono nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų veiklos stiprinimui šiemet skyrė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Skuodo rajono savivaldybei naujos 2022 metų priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui skirtos lėšos paskirstytos seniūnijoms pagal 2022 m. sausio 1 dienos gyventojų skaičių.

Skuodo miesto seniūnijai, turinčiai 5 tūkst. 728 gyventojus, skirta 3 tūkst. 745 Eur, Skuodo seniūnijai su 2 tūkst. 666 gyventojais, skirta 1 tūkst. 653 Eur. Ylakių seniūnijai, turinčiai 2 tūkst. 529 gyventojus,  skirta 1 tūkst. 653 Eur.  Mosėdžio seniūnijai su 2 tūkst. 101 gyventoju, skirta 1 tūkst. 374 Eur. Aleksandrijos seniūnijai, turinčiai 1 tūkst. 325  gyventojus, skirta 866 Eur, Šačių seniūnijai su 926 gyventojais, skirta 605 Eur. Notėnų seniūnijai – 530 Eur – 811 gyventojų. Lenkimų seniūnijai – 523 Eur – 801 gyventojas. Barstyčių seniūnijai su 761 gyventoju, skirta 500 Eur.

Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybėje administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu  Nr. A1-378 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašo tvirtinimo“, numatytos prioritetinės kryptys, pagal kurias galės būti teikiamos paraiškos ir įgyvendinami projektai.