Pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl 34 tonų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje susikaupusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo, transportavimo ir saugaus pašalinimo

Paskelbta 1 balandžio, 2021 m., skiltyje Naujienos

2021 m. kovo 24 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija su UAB „Ecoservice Klaipėda“ pasirašė paslaugų teikimo sutartį dėl 34,1 tonų Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje susikaupusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus pašalinimo. Bendra paslaugos pirkimui suplanuota suma – 5 500,00 Eur. Paslaugos turi būti suteiktos iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šių atliekų tvarkymas yra tęstinis, vykdant ir užbaigiant asbesto turinčių gaminių (asbestinio šiferio) atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, transportavimą ir saugų pašalinimą iš 2019 metais vykdytos registracijos metu užsiregistravusių tokių atliekų turėtojų.

Šiuo metu, gautos dotacijos ir Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, jau yra surinkta, išvežta ir saugiai pašalinta 145,94 tonos asbesto turinčių gaminių (asbestinio šiferio) atliekų iš minėtų tokių atliekų turėtojų, užsiregistravusių 2019 metais.

Primename, kad 2019 metų registracijos metu buvo užregistruoti 123 tokie atliekų turėtojai, kurių bendras preliminarus turimas asbestinio šiferio užregistruotas kiekis buvo apie 174 tonos.

Nauja registracija dėl gyventojų turimų susikaupusių asbesto turinčių gaminių (asbestinio šiferio) atliekų šiuo metu nėra vykdoma. Ją planuojama vykdyti, kai savivaldybei bus skiriamas finansavimas ir bus sudaroma dotacijos teikimo sutartis tokių atliekų sutvarkymui.