Numatomas administracinės paskirties pastato rekonstravimo ir garažų paskirties pastato paprastojo remonto, Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, projektavimas

Paskelbta 11 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, sklypo kadastro Nr. 7550/0004:265.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Rekonstruojamas statinys 01 – administracinės paskirties pastatas, unikalus Nr. 7597-8000-8015. Numatomas pastato vieno korpuso nugriovimas, taip pakeičiant statinio gabaritus.

Remontuojamas statinys 02 – garažų paskirties pastatas, unikalus Nr. 7597-8000-8026. Numatomi paprastojo remonto darbai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas – UAB „Nemuno deltos projektai“, adresas: Turgaus g. 5, Šilutė, el. p. [email protected]. Projekto vadovas – Alma Čepienė, tel. (8 441) 51 443, el. p. [email protected].

Statytojas – Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, Kauno g. 6, Klaipėda, tel. (8 46) 35 45 81, el. p. klaipė[email protected].

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. Skuodo policijos komisariato patalpose, esančiose adresu: Skuodas, J. Basanavičiaus g. 3, ir Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2021 m. rugpjūčio 30 d. 16.00 val. bei viešo susirinkimo metu – Projektuotojui UAB „Nemuno deltos projektai“ adresu: Turgaus g. 5, Šilutė, el. p. [email protected], tel. (8 441) 51 443 arba [email protected], tel. (8 441) 51 443.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks Vilniaus g. 13, Skuode, Savivaldybės administracijos pastate (III aukšte esančioje Tarybos posėdžių salėje), 2021-08-30, 17.10 val.

Jeigu dėl karantino ribojimų bus draudžiami susirinkimai uždarose patalpose, viešas susirinkimas vyks lauke prie Savivaldybės pastato pagrindinio įėjimo.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė informacija

Pasiūlymas  pritarta: https://www.planuojustatau.lt