Notėnų seniūnija skelbia 2023 m. seniūnaičių rinkimus

Paskelbta 13 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Seniūnaičių rinkimai vyks organizuojant gyventojų susirinkimus, pagal šį grafiką:

Notėnų seniūnaitija (Notėnų, Panotėnių ir Baidotų kaimai)  – 2023 m. spalio 2 d., 10.00 val., Notėnų seniūnijos salėje (Notės g. 30, Notėnų k.);

Vindeikių seniūnaitija (Vindeikių, Prialgavos, Kulalių, Burvių ir Jundulų kaimai) – 2023 m. spalio 2 d., 11.00 val., Notėnų seniūnijos salėje (Notės g .30, Notėnų k.);

Šliktinės seniūnaitija (Šliktinės, Derkinčių, Mikytų, Dvarviečių, Brotykų, Jockių, Rusiškės ir Mačiūkių kaimai) – 2023 m. spalio 2 d., 13.00 val., Šliktinės bendruomenės salėje (Laisvės g. 2, Šliktinės k.);

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti tik tos seniūnaitijos, kurioje renkamas seniūnaitis, gyventojai, bendruomeninės organizacijos.

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius prašome registruoti nuo 2023 m. rugsėjo 13 d. iki rugsėjo 22 d. Notėnų seniūnijos patalpose (Notės g. 30, Notėnų k.).

Registruotų kandidatų į seniūnaičius duomenų patikrinimas ir sąrašo patvirtinimas vyks rugsėjo 25–26 d.

Išrinktų seniūnaičių sąrašo patvirtinimas ir paskelbimas numatomas 2023 m. spalio 6 d.

Kandidatai į seniūnaičius turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. sutikimą dalyvauti seniūnaičio rinkimuose (4 priedas);
  2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. trumpą gyvenimo aprašymą;
  4. kandidato nuotrauką 3×4 cm;
  5. susirinkimo protokolo kopiją arba jo išrašą, jei kandidatą siūlo bendruomeninė organizacija;
  6. sutikimą tvarkyti kandidato asmens duomenis (5 priedas);
  7. kandidato į seniūnaičius siūlymą (6 priedas);
  8. kandidato į seniūnaičius atitikties eiti pareigas deklaraciją (7 priedas).

Visi dokumentų priedai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt,  išsamesnė informacija tel. (8 440) 598 82