Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (II) 2021-12-13 nuotolinis posėdis

Paskelbta 7 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2021 m. gruodžio 13 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos antrosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:

1. Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (1608), Skuodo r. sav., Mosėdžio sen., Mosėdžio mstl., Muziejaus g. 2, nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005-04-29 įsakymu Nr. ĮV-190 „Dėl pripažinimo valstybės saugomu“ pripažintas valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija, archyvine ir ikonografine medžiaga, publikacijomis nustatyti komplekso dalių – Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios (29934) bei Šventoriaus tvoros, vartų ir Kryžiaus Kelio koplytėlių (29935) vertingąsias savybes, regioninį reikšmingumo lygmenį.

2. Skuodo dvaro sodybos fragmentų (582),
Skuodo r., Skuodo m., Šaulių g. 1, 3,  nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektą dėl apskaitos duomenų patikslinimo.

Papildoma informacija:

Statusas: Registruota Kultūros vertybių registre

Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą.

Aktu siūloma: remiantis vizualiniais tyrimais, fotofiksacija bei publikacijomis patikslinti Skuodo dvaro sodybos fragmentų (582) ir jo kompleksinių dalių: Rūmų (37570), Kumetyno (37571) ir Cerkvės liekanų (37498) vertingąsias savybes, nustatyti regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas, jas sutapatinant su sklypo ribomis.