Lietuvių kalbos dienos Skuodo rajone

Paskelbta 1 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Žymaus tautosakos rinkėjo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto klėtelė (Skuodo rajono Lenkimų seniūnijos Kalvių kaime)

„Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą“ – „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“ rašė M. Daukša. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2021 m. jau šeštą kartą kalbos mylėtojus ragina organizuoti Lietuvių kalbos dienas įstaigose, visuomeninėse organizacijose, lietuvių bendruomenėse užsienyje. Lietuvių kalbos dienų renginių pagrindinis tikslas – stiprinti kalbos autoritetą, telkti kalbos puoselėtojus Lietuvoje ir užsienyje, prisiminti ir pagerbti asmenybes, puoselėjusias lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą.

Skuodo rajone daugiausia renginių organizuoja švietimo įstaigos. Mokyklų ir darželių darbuotojai džiugina renginių įvairove. Užsiėmimuose ugdytiniai galės prisiminti kalbos istoriją, nes Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis organizuoja renginį „Kalbos takeliu – 8 pojūčiai“, Skuodo amatų ir paslaugų mokykla ta pačia tema kovo 11 d. suorganizuos proto mūšį „Virtuali kelionė po Lietuvą“. Jau įvyko ir dar vyks daug renginių, skatinančių meilę gimtajai kalbai, savo tėvynei – Skuodo Bartuvos progimnazija vasario 12 d. paskyrė pilietiškumo ir lietuvių kalbos puoselėjimui, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija lietuvių kalbos pamokų metu kūrybiškai paminėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, suorganizuodama protų mūšį „Tauta, kalba, tapatybė“, gimnazija paminės Knygnešio dieną, Skuodo vaikų lopšelis-darželis vykdys edukacinį projektą „Kelionė kalbos takeliu“.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021-uosius paskelbė Archyvų metais. Ta proga beveik visos Skuodo rajono švietimo įstaigos skatins savo mokinius prisiminti lietuvių tautosakos lobyną bei „paklajoti“ lietuviškos poezijos takais. Skuodo Bartuvos progimnazija kovo 26 d. organizuos kūrybines teatro dirbtuves „Tautosakos atspindžiai meninėse interpretacijose“, Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis balandžio mėnesį džiugins vaikus renginiu „Seku, seku pasaką…“, Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla gegužės mėnesį mokinius kvies į kūrybos ir raiškiojo skaitymo popietę „Poezijos žodis gimtinei“, tą patį mėnesį teminę popietę „Mano sielos gelmė – Tavo knygų pasauly…“ organizuos ir Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos bendruomenė.

Seimas 2021-uosius paskelbė Vytauto Mačernio metais. Šiemet švęsime šimtąsias poeto gimimo metines (1921–1944). „Visuomenė, iš naujo apmąstydama V. Mačernio asmenybę ir jo kūrybinį palikimą, turi galimybę esmingiau susipažinti su Lietuvos istorija. (…) Poeto V. Mačernio kūryba ir jos kontekstai padeda formuoti visuomenės istorinę sąmonę ir kultūrinę tapatybę“, – rašoma Seimo priimtame nutarime. Atsižvelgdamos į šį nutarimą, Skuodo rajono švietimo įstaigos organizuos renginius, skirtus poeto 100-osioms metinėms paminėti. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos lietuvių kalbos metodinė grupė vasario–gegužės mėnesiais vykdys projektą „Mėnesio epigrafas iš V. Mačernio poezijos“, taip pat organizuos V. Mačernio poezijos skaitymo popietę. Poeto metinėms paminėti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla gegužės mėnesį pasiūlys visą renginių ciklą: V. Mačernio poezijos skaitymai prie poeto kapo, bus organizuojama ekskursija į muziejų Žemaičių Kalvarijoje. Mokiniai, gilindamiesi į V. Mačernio kūrybą, galės gvildenti tokias svarbias temas kaip ištikimybė tradicijoms, pagarba darbui, idealų ir savo gimtosios žemės gynimas bei saugojimas.

Jau tradicija buvo tapęs diktantas, kurį Lietuvių kalbos dienoms paminėti organizuodavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Mokiniai mokyklose būdavo kviečiami rašyti diktantą, po to komisija, įvertinusi, išrinkdavo ir apdovanodavo tris geriausius. Šiemet dėl visoje šalyje paskelbto karantino visuotinio diktanto nutarta neorganizuoti, tačiau Skuodo Bartuvos progimnazija ir Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija nusprendė šios gražios tradicijos nelaužyti, nes diktantas padeda mokiniams prisiminti rašybos ir skyrybos taisykles, diktanto pagalba patikrinamos besimokančiųjų žinios, formuojami lietuvių kalbos mokymosi ir įsisavinimo įgūdžiai.

Šiemet Skuodo rajone Lietuvių kalbos dienoms skirti renginiai tuo ir ypatingi, kad ypač daug užsiėmimų, konkursų organizuojama mokinių raštingumui, kūrybingumui, įžvalgumui  ugdyti. Mokyklos, organizuodamos kūrybingiausio ir raštingiausio mokinio konkursus, stiprina vaikų gimtosios kalbos taisyklingo rašymo įgūdžius, skatina puoselėti domėjimąsi ir pasididžiavimą savo gimtąja kalba, sudaro sąlygas gabių mokinių saviraiškai.

Prie kalbos rajone puoselėjimo prisideda ir Skuodo muziejus. Nuo vasario 22 d. iki kovo 22 d. kviečia apsilankyti virtualioje parodoje „Lietuvių kalba – tautos gyvybės šaltinis muziejaus rinkiniuose (senieji raštai)“ adresu http://www.skuodomuziejus.lt/?p=4306.

Skuodo rajono švietimo ir kultūros įstaigos prisitaiko prie visą pasaulį sukausčiusios pandemijos, todėl konkursai, konferencijos, paskaitos, skirtos Lietuvių kalbos dienoms paminėti, vyksta nuotoliniu būdu.

Džiugu, kad Skuodo rajone bus suorganizuota tiek daug renginių, skirtų gimtajai kalbai, jos puoselėjimui. Didžiausias bendrinės lietuvių kalbos ugdytojas, tobulintojas, jos pagrindų kūrėjas J. Jablonskis yra pasakęs: „Lietuvių kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“. Taigi, kalbos istorija, pagarba gimtajam žodžiui – didingas pasididžiavimas, o žodžio laisvė – didžiausias džiaugsmas.

Skuodo rajono savivaldybės 2021 m. Lietuvių kalbos dienų renginių planas

 

Reda Lenkytė-Maniukė

Skuodo rajono savivaldybės administracijos

Teisės, personalo ir dokumentų

valdymo skyriaus vyriausioji specialistė