Kvietimas teikti prašymus paramai iš Verslumo iniciatyvų skatinimo programos gauti

Paskelbta March 30, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija kviečia teikti prašymus dėl finansavimo skyrimo iš Verslumo iniciatyvų skatinimo programos.

Prašymai priimami nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Prašymus ir susijusius dokumentus (skenuotą versiją) prašome siųsti el. paštu savivaldybe@skuodas.lt.

Tvarkos aprašas ir kiti dokumentai skelbiami čia: https://bit.ly/2QKVQjv.

Verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui 2021 m. skirta 18 000 Eur programos lėšų.  Kai prašoma paramos suma pasieks minėtą lėšų kiekį, prašymų priėmimas bus sustabdytas.

Vienam programos dalyviui per 3 metus gali būti skirta ne daugiau kaip 4 000 Eur.

Išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip prieš 12 mėn.

Konsultacijas prašymų ir susijusių dokumentų teikimo klausimais teikia Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė el. paštu verslas.skuode@gmail.com arba tel. 8 682  98 213.