Kvietimas teikti paraiškas dėl pagalbos įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules)

Paskelbta 21 rugsėjo, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Kiaulių laikytojai, dėl afrikinio kiaulių maro atsisakę šių gyvūnų auginimo, nuo rugsėjo 22 d. iki spalio 15 d. kviečiami teikti paraiškas ir gauti pagalbą įsigyjant kitus ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules.

Šiai pagalbai Žemės ūkio ministerija iš viso skiria 25 tūkst. Eur ir prašo Žemės ūkio rūmų bei savivaldybių paraginti kiaulių laikytojus pildyti paraiškas.

Reikalavimus atitikusiems pareiškėjams kompensuojama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 2 tūkst. Eur vienam pareiškėjui, kitų, išskyrus  kiaules, ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidų per 4 metus. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. ir (arba) einamaisiais metais.

Paraiškų teikimo laikotarpiu pareiškėjas gali teikti vieną paraišką, bet ne daugiau kaip keturias paraiškas per 4 metus, jei neviršijama didžiausia nurodyta paramos suma.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu nuo š. m. rugsėjo 22 d. iki spalio 15d. pareiškėjų prašome kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyresniąją specialistę Daivą Petrauskienę  ir pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu fizinis asmuo;

2. paraišką, ūkinių gyvūnų įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas;

3. pagal poreikį kitus dokumentus, patvirtinančius pareiškėjo atitiktį Taisyklių reikalavimams.

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles ir paraiškos formą galite rasti čia.

Detalesnė informacija teikiama tel. (8 440) 455 86 ir el.p. [email protected]