Kvietimas į seminarą „Akvaponika: žuvų ir augalų auginimo sistemų simbiozė“

Paskelbta 5 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

Klaipėdos universitetas įgyvendina projektą „Aplinką tausojančios ir jos taršą mažinančios inovatyvios akvaponikos naudojimas“ Nr. 14PA-KL-19-1-08701-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.

Akvaponikos sistema – tai technologija ir procesas, kurio metu kartu auginamos žuvys ir augalai. Tai dviejų sistemų simbiotinis veikimas: augalai gyvena ir auga žuvų dėka, o žuvys – dalinai augalų dėka. Akvaponikos sistema garantuoja dviejų vertingų ir kokybiškų maisto produktų (tam tikrų žuvų ir daržovių) gavybą vienoje, daug ploto nereikalaujančioje, vietoje. Ypač šios sistemos naudingos ūkiams, turintiems nedaug žemės arba esantiems nederlingose bei saugomų teritorijų vietovėse.

 

Renginio vieta: Skuodo rajono savivaldybės Tarybos posėdžių salė, Vilniaus g. 13, III aukštas.

Renginio data: 2022 m. gruodžio 12 d., 10 val. 

Projekto vadovė – prof. dr. Asta Klimienė, Klaipėdos universitetas (mob. tel. 8 614 60520).

Seminaro lektoriai – Asta Klimienė, Ramutis Klimas, Gintautas Narvilas.

Programa