Kviečiame teikti prašymus dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų akreditacijos

Paskelbta 3 spalio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Informuojame, kad, vadovaujantis Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuo 2023 m. sausio 1 d. socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas galės teikti tik akredituoti paslaugų teikėjai.

Įstaigos, pageidaujančios teikti akredituotas socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjai), Savivaldybei pateikia nustatytos formos prašymą. Kartu su prašymu pateikiami Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytų akredituotai socialinei priežiūrai teikti keliamų reikalavimų patalpoms (jeigu paslaugai teikti būtinos patalpos) ir personalo išsilavinimui atitiktį pagrindžiantys dokumentai.

Pareiškėjų prašymai ir Akreditavimo tvarkos apraše nurodyti dokumentai pristatomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu: Vilniaus g. 13-104, Skuodas, arba pateikiami vienu failu elektroniniu paštu [email protected] nuo 2022 m. spalio 3 d. iki 2022 m. lapkričio 11 d.

Papildomą informaciją Pareiškėjams teikia Rasa Noreikienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 440) 73 985, el. p. [email protected], ir Julijana Škimelienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų), tel. (8 440) 45 581, el. p. [email protected].

Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

2021-12-15 Skuodo rajono savivaldybės socialinės priežiūros akreditavimo ir kokybės kontrolės tvarkos aprašas

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-492 „Dėl akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“-https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eeb31c60ddca11eb866fe2e083228059/asr 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ebffac16bb0a11ea9a12d0dada3ca61b/asr

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453/asr