Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskelbta 25 gegužės, 2021 m., skiltyje Naujienos

Skuodo rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A1-293 patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti  bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo  rajono savivaldybėje 2021 m. aprašą.

Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenių) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Paraiškas gali teikti Skuodo rajono savivaldybės seniūnijų teritorijose veikiančios bendruomeninės organizacijos. Vienas pareiškėjas teikia tik vieną paraišką, paraiškos lydraštyje nurodydamas seniūniją, į kurios lėšas pretenduoja.

Užpildytos ir pasirašytos paraiškos pristatomos Skuodo rajono savivaldybės administracijai, siunčiamos registruotu laišku, įteikiamos per pašto kurjerį, adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, arba pasirašytos, skenuotos siunčiamos el. paštu [email protected]. Siunčiant paraiškas registruotu laišku ar per pašto kurjerį, pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena. Siunčiant paraišką el. paštu, ji turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos. Paraiškos priimamos nuo  2021 m. gegužės 26 d. iki birželio 15 d. 17.00 val.

Dokumentai:

Priemonės įgyvendinimas 2021 metais

2021 m. patvirtintas Savivaldybės aprašas

1 priedas Paraiškos forma

5 priedas Pareiškėjo deklaracija

Paskirstytos lėšos pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-246 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“