Kviečiame teikti paraiškas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone teikėjų atrankai

Paskelbta 5 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Skuodo rajono savivaldybės administracija organizuoja  kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone teikėjų atrankos konkursą ir kviečia teikti paraiškas.

Atrankos konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Skuodo rajone teikėjus, organizuosiančius ir teiksiančius Skuodo rajono šeimoms šias kompleksines paslaugas bendruomeniniuose šeimos namuose:

  1. pozityvios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
  2. psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
  3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, šeimos finansų planavimo ir valdymo mokymai, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;
  4. mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
  5. vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus, iki vaikas pradės lankyti bendrojo ugdymo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 8 iki 20 val.; jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna kompleksines paslaugas ir paslaugų gavimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą, vaiko priežiūros paslaugos jiems privalo būti teikiamos;
  6. pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems kitose kompleksinių paslaugų veiklose, jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu.

Atrinktam kompleksinių paslaugų šeimai teikėjui bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone bus pavesta organizuoti ir teikti prevencines socialines paslaugas – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

Paraiškos ir reikalingi dokumentai, nurodyti Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. A1-895 „Dėl Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone teikėjų atrankos tvarkos apraše, pristatomi Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, adresu: Vilniaus g. 13, 104 kab., Skuodas, arba pateikiami vienu failu elektroniniu paštu [email protected] nuo 2022 m. gruodžio 5 d. iki 2022 m. gruodžio 15 d.

Papildomą informaciją Pareiškėjams teikia Rasa Noreikienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 440) 73 985, el. paštu [email protected], ir Julijana Škimelienė, Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė (socialinių paslaugų), tel. (8 440) 45 581, el. paštu [email protected].

Dokumentai, reglamentuojantys akreditavimo procedūrą:

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo parvirtinimo“

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo bendruomeniniuose šeimos namuose Skuodo rajone teikėjų atrankos aprašo patvirtinimo“

Paraiška