Kviečiame teikti paraiškas daliniam kompensavimui dėl buityje susidarančių nuotekų tvarkymo

Paskelbta 18 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Birželio 17 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

Kviečiame teikti paraiškas iki spalio 1 dienos įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti. Paraiškas galima teikti Savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu.

Dalinė kompensacija skiriama tik individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimui, mokesčiui už statybą leidžiantį dokumentą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimui. Įrenginiams įsigyti darbai ir kitos paslaugos nekompensuojami.

Už suprojektuotus ir įsigytus Įrenginius pareiškėjams kompensuojama 50 proc. projekto parengimo, mokesčio už statybą leidžiantį dokumentą ir Įrenginių įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.

Tinkamomis  kompensuoti paraiškos galės būti pripažintos tų pareiškėjų, kurie:

  1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo numatyta tvarka savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje;
  2. neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti artimiausius 3 metus;
  3. įsigiję ir įsirengę naujus, nenaudotus, Europos Sąjungos CE ženklinimą turinčius Įrenginius ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki šio Aprašo patvirtinimo;
  4. turi Įrenginiams gautą statybą leidžiantį dokumentą, kuris išduodamas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį  dokumentą padarinių šalinimas“;
  5. turi Įrenginių Pareiškėjo vardu išrašytus pirkimo išlaidas pagrindžiančius ir apmokėjimą įrodančius dokumentus (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo pavedimas ar atitinkami įsigijimą ir apmokėjimą patvirtinantys dokumentai);
  6. turi Įrenginių įrengimą pagrindžiančius dokumentus (atliktų darbų aktas, Įrenginių perdavimo naudoti aktas, Įrenginių paleidimo aktas);
  7. turi UAB „Skuodo vandenys“ išduotą pažymą dėl Pareiškėjo techninių galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų (esamų ar planuojamų nutiesti per artimiausius 3 metus).

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Vietinio  ūkio ir investicijų skyriaus vyresnįjį specialistą Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].

Tvarkos aprašas