Kviečiame teikti paraiškas daliniam kompensavimui dėl buityje susidarančių nuotekų tvarkymo

Paskelbta 27 kovo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Kviečiame iki 2023 m. spalio 1 d. teikti paraiškas įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti, paraiškas galima teikti Skuodo rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu. Dalinė kompensacija skiriama tik individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimui, mokesčiui už statybą leidžiantį dokumentą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimui. Įrenginių montavimo darbai ir kitos paslaugos nekompensuojami.

Nuo 2023 m. sausio 31 d. gyventojams, norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas, nereikės gauti statybą leidžiančio dokumento ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose. Panaikintas reikalavimas gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybos užbaigimo procedūras leis greičiau įsirengti vietines nuotekų valyklas ir sutaupyti lėšas, skirtas projektavimui.

Leidimo statyti vietines nuotekų valyklas ir toliau reikės mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.

2023 m. vasario 23 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

2021 m. birželio 17 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

Kas gali gauti dalinę kompensaciją už buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimą ir įrenginių įsigijimą?
– Pareiškėjas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.
– Pareiškėjas neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti per artimiausius 3 metus.
– Įrenginys turi būti naujas, įrengtas gyvenamajam namui ir (ar) jo priklausiniams Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje.

Kokie yra reikalingi atlikti veiksmai norint gauti dalinę kompensaciją už buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimą ir įrenginių įsigijimą?
– UAB „Skuodo vandenys“ pažyma – kreiptis į įmonę dėl pažymos, kad neturite techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų ir tokie tinklai neplanuojami įrengti per artimiausius 3 metus.
– Jei privaloma pasirengti supaprastintą statybos projektą – kreiptis į Jūsų pasirinktus projektuotojus, kad parengtų supaprastintą statybos projektą ir gautų statybą leidžiantį dokumentą (mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje).
– Įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginį – kreiptis į Jūsų pasirinktus rangovus, kad šie įrengtų buitinių nuotekų valymo įrenginį ir parengtų eksploatacijai.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti dalinę kompensaciją už buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimą ir įrenginių įsigijimą?
– Paraišką (ją galimą parsisiųsti žemiau nurodytu adresu).
– Asmens dokumento kopiją.
– UAB „Skuodo vandenys“ pažymą.
– Projekto pirkimą ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas (jei projektas privalomas).
– Įrenginių pirkimą ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
– Įrenginių įrengimą pagrindžiančių dokumentų kopijas.
– Įrenginio eksploatacinių savybių deklaraciją su CE ženklinimu.

Kas dar yra svarbu teikiant prašymą?
– Visi dokumentai turi būti išrašyti paraiškėjo vardu ne anksčiau kaip 12 mėn. iki einamųjų metų kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.
– Visi pateikiami dokumentai turi būti patvirtinti pareiškėjo parašu.
– Paraiškos priimamos nuo einamųjų metų kvietimo paskelbimo iki spalio 1 d.
– PVM mokėtojams PVM išlaidos nekompensuojamos.
– Paraiškoje numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų viešųjų lėšų.
– Kompensuojama 50 % projektavimo ir įrenginių įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur.
– Už bendrą įrenginį daugiabutyje name ar 2 ir daugiau namų pareiškėjams gali būti kompensuojama 50 % projektavimo ir įrenginių įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur.

Kilus klausimų kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyr. inžinierių (vyriausiąjį specialistą) Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].

Atsispausdinti paraišką galite čia:

Tvarkos aprašas