Kviečiame teikti paraiškas daliniam kompensavimui dėl buityje susidarančių nuotekų tvarkymo

Paskelbta 27 kovo, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Kviečiame iki 2024 m. rugsėjo 15 d. teikti paraiškas įrenginių įrengimo daliniam kompensavimui gauti, paraiškas galima teikti Skuodo rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu. Dalinė kompensacija skiriama tik individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimui, mokesčiui už statybą leidžiantį dokumentą ir buitinių nuotekų valymo įrenginių, nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimui. Įrenginių montavimo darbai ir kitos paslaugos nekompensuojami.

Nuo 2023 m. sausio 31 d. gyventojams, norintiems įsirengti vietines nuotekų valyklas, nereikės gauti statybą leidžiančio dokumento ir vykdyti statybų užbaigimo procedūrų, išskyrus atvejus, kai jos statomos miestų, saugomose ar kultūros paveldo objektų teritorijose. Panaikintas reikalavimas gauti statybą leidžiantį dokumentą ir vykdyti statybos užbaigimo procedūras leis greičiau įsirengti vietines nuotekų valyklas ir sutaupyti lėšas, skirtas projektavimui.

Leidimo statyti vietines nuotekų valyklas ir toliau reikės mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje ar vietovėje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje.

2024 m. sausio 17 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinta Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo nauja redakcija.

2021 m. birželio 17 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas.

 

1. KAS GALI GAUTI DALINĘ KOMPENSACIJĄ?

1.1. Pareiškėjas savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravęs įrenginio montavimo adresu.
1.2. Įrenginys įrengtas gyvenamajam namui ir (ar) jo priklausiniams Skuodo rajone, pareiškėjas turi būti žemės sklypo, kuriame montuojamas įrenginys savininkas arba gauti raštišką savininko sutikimą.

2. REIKALINGI ATLIKTI VEIKSMAI:

2.1. Gauti UAB „Skuodo vandenys“ pažymą – neplanuojami nuotekų t. per artimiausius 3 metus.
2.2. Gauti statybą leidžiantį dokumentą jei jis yra privalomas.
2.3. Gauti savivaldybės administracijos skyrių sutikimus ant plano (atmintinės 4.6 ir 4.7 papunkčiai).
2.4. Įsirengti buitinių nuotekų valymo įrenginį – kreiptis į Jūsų pasirinktus rangovus.

3. PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

3.1. Paraiška (ją galimą parsisiųsti žemiau nurodytu adresu).
3.2. Asmens dokumento kopija (dokumentus pateikiančio asmens).
3.3. UAB „Skuodo vandenys“ pažyma (pareiškėjo vardu).
3.4. Įrenginių pirkimą ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos, projekto pirkimą ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (sąskaitą faktūrą ir kvitą/apmokėjimo nurodymą).
3.5. Įrenginių įrengimą pagrindžiančių dokumentų kopijos (atliktų darbų aktas arba paleidimo aktas).
3.6. Įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija su CE ženklinimu.
3.7. Savivaldybės administracijos skyrių sutikimai ant plano (atmintinės 4.6 ir 4.7 papunkčiai).
3.8. Sklypo savininko sutikimas dėl įrenginio montavimo (jei sklypas ne pareiškėjo nuosavybė).

4. PAPILDOMOS SĄLYGOS:

4.1. Visi dokumentai turi būti išrašyti paraiškėjo vardu ne anksčiau kaip 12 mėn. iki einamųjų metų kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.
4.2. Visos kopijos turi būti patvirtintos (ne elektronines sąskaitas, aktus, kvitus pasirašo abi šalys + kopijos patvirtinimas) → Kopija tikra, parašas, vardas, pavardė, data.
4.3. Paraiškos priimamos nuo einamųjų metų kvietimo paskelbimo iki rugsėjo 15 d.
4.4. PVM mokėtojams PVM išlaidos nekompensuojamos.
4.5. Paraiškoje numatytos išlaidos negali būti finansuojamos iš kitų viešųjų lėšų.
4.6. Jei žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nurodyta kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos būtina ant sklypo plano pažymėti tikslią įrenginio vietą ir gauti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausiosios specialistės Indrės Mickuvienės (112 kab.) raštišką suderinimą.
4.7. Jei žemės sklypo nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše nurodyta melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos būtina ant sklypo plano pažymėti tikslią įrenginio vietą ir gauti Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto Rolando Taujenio (312 kab.) raštišką suderinimą.
4.8. Pareiškėjas gali gauti kompensaciją ne dažniau kaip kartą per 5 metus
4.9. Dokumentai gali būti išduoti Pareiškėjo sutuoktinio vardu tik jei tenkina šias sąlygas: abu sutuoktiniai yra deklaravę savo gyvenamąją vietą tuo adresu, sklypas yra abiejų sutuoktinių bendra nuosavybė. Jei sklypas, yra sutuoktinio (-ės) nuosavybė, turi būti gautas sutuoktinio (-ės) raštiškas sutikimas.
4.10. Kompensuojama 50 % projektavimo ir įrenginių įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur (nekompensuojamas montavimas ir su įrenginiu tiesiogiai nesusijusios santechnikos dalys). Už bendrą įrenginį daugiabutyje name ar 2 ir daugiau namų pareiškėjams gali kompensuojama 50 % projektavimo ir įrenginių įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur. Teikiant paraišką daugiabučio gyventojų vardu turėtų būti pateikiamas gyventojų sutikimai ar nesutikimai. Buitinių nuotekų valymo įrenginio įrengimui turėtų pritarti ne mažiau kaip 50 % daugiabučio namo gyventojų.

Atsisiųsti Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą, atmintinę ir paraišką galite paspaudę ant vienos iš nuorodų:

Individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projekto parengimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo atmintinė

Paraiška

Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašas

 

Kilus klausimams kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus savivaldybės vyriausiąjį inžinierių (vyriausiąjį specialistą) Raimondą Budrikį, tel. (8 440) 44 860, el. p. [email protected].