Kviečiame išsakyti nuomonę: vykdomas Skuodo rajono gyventojų nuomonės tyrimas

Paskelbta 15 liepos, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybė, rengdama atsinaujinančių išteklių energijos (toliau – AIE) naudojimo plėtros veiksmų planą, atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti gyventojų informuotumą apie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą bei energijos vartojimo efektyvumą rajone. Nuoširdūs Jūsų atsakymai padės nustatyti savivaldybės AIE plėtros galimybes.

Atsakymų į apklausos klausimus laukiame iki rugpjūčio 1 dienos.

Nuoroda: http://enketo.lt/limesurvey3/index.php/765926/lang-lt