Kviečiame dalyvauti žinių apie jonizuojančią spinduliuotę tyrime

Paskelbta 23 vasario, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Kviečiame dalyvauti Vilniaus universiteto mokslininkų atliekamame suaugusių Lietuvos gyventojų žinių apie jonizuojančią spinduliuotę bei požiūrio į dėl jos taikymo kylančią riziką sveikatai tyrime.

Šio tyrimo metu, vykdant anoniminę apklausą, siekiama apklausti visų Lietuvos savivaldybių suaugusius gyventojus, todėl Jūsų dalyvavimas šiame tyrime ypač svarbus.

Apklausai užpildyti turėtų pakakti 15 minučių.

Ją rasite adresu: https://forms.gle/y723JCueCd3PkPmRA.