Kiaulių laikytojams bus kompensuotos įsigytos biologinio saugumo priemonės

Paskelbta 4 birželio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Smulkūs kiaules laikantys ūkiai vėl galės teikti paraiškas ir gauti valstybės pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Paraiškos renkamos nuo birželio 7 d. iki liepos 19 d.

Šiai pagalbai skirta 400  tūkst. Eur. Atlyginama iki 90 proc., bet ne daugiau kaip 900 Eur vienam pareiškėjui, biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidų. Šios priemonės – tai tvoros tvartams aptverti, pašarų terminio apdorojimo įranga, dezinfekciniai barjerai ir purkštuvai, asmenų persirengimo patalpų įranga, taip pat plovimo, valymo, dezinfekcijos įranga ir priemonės bei kt.

Ši valstybės pagalba teikiama pareiškėjams, kurie sudarė sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) atstovams patikrinti kiaulių laikymo vietą, taip pat įsigijo biologinio saugumo priemones. Pareiškėjai praėjusių metų paskutinį ketvirtį ir iki paraiškos pateikimo dienos turėjo laikyti nuo 1 iki 100 suženklintų ir registruotų kiaulių.

Jei pareiškėjai jau buvo gavę pagalbą pagal šią priemonę ankstesniais metais, šiemet jie gali įsigyti kitas jiems reikalingas biologinio saugumo priemones.

Tinkamos finansuoti yra išlaidos, patirtos nuo 2021 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos. Įsigytos biologinio saugumo priemonės turi būti pradėtos naudoti ar įrengtos ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jų įsigijimo.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių  ir pateikti šiuos dokumentus:

 

  • Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjas kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikia šiuos dokumentus:
  • asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;
  •  paraišką (1 priedas);
  •  biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų biologinio saugumo priemonių įsigijimo įrodymo dokumentų originalus arba patvirtintas jų kopijas;
  • dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad VMVT atstovai atliko ūkinių gyvūnų laikymo vietos patikrinimą (patikrinimo akto kopija).

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą teikimo taisykles galite rasti čia. 

Dėl papildomos informacijos kviečiame kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių, 313 k. arba informacija suteikiama telefonu 8 440 45586, el.paštu [email protected]