Kelių remonto darbai rajone ir toliau vyksta: bus kapitališkai remontuojamas kelias Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“

Paskelbta 4 birželio, 2020 m., skiltyje Naujienos, Planuojami darbai

2020 m. gegužės 25 d. Skuodo rajono savivaldybės administracija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra pasirašė paramos sutartį projektui „Skuodo rajono Notėnų seniūnijos kelio Nr. NO-32  „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinis remontas“ įgyvendinti.

Bendra projekto vertė 208 609 Eur. Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtos lėšos – 140 828,85 Eur, iš Lietuvos valstybės biudžeto – 24 852,15 Eur, iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto – 41 421 Eur.

Savivaldybės lėšomis taip pat bus apmokėtos darbų, ryšių geodezinės nuotraukos parengimo išlaidos bei kadastrinių matavimų išlaidos, kurios pagal finansavimo taisykles nėra tinkamos finansuoti. Papildomai iš savivaldybės biudžeto šioms išlaidoms apmokėti dar reikės skirti apie 16 000 Eur.

Darbus planuojama užbaigti iki 2021 m. lapkričio 30 d. Numatomo rekonstruoti kelio ilgis – 1,350 km.

Bus įrengta nauja asfalto danga, sutvarkytos nuovažos, perlaidos, sutvarkyti šlaitai, atnaujinti kelkraščiai, grioviai.