Karjeros specialistų tinklo vystymas

Paskelbta 27 sausio, 2023 m., skiltyje ES projektai

Europos socialinio fondo agentūra nuo 2022 metų rugsėjo vykdo projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Skuodo rajono savivaldybė taip pat dalyvauja šiame projekte partnerio teisėmis.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. 

Projekto metu Skuodo rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įdarbinti 5 karjeros specialistai, teikiantys profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas: atsižvelgiant į mokinių skaičių, Skuodo Bartuvos progimnazijoje karjeros specialistas dirba 0,6 etatu, Mosėdžio, Skuodo Pranciškaus Žadeikio, Ylakių gimnazijose, Skuodo amatų ir paslaugų mokykloje – po 0,5 etato. Kadangi minėto projekto lėšų nepakanka, savivaldybė papildomai finansuoja 0,4 etato.

Šios profesinio orientavimo paslaugos teikiamos mokiniams nuo 1-os iki 12-os klasės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 847 patvirtintu „Profesinio orientavimo teikimo tvarkos aprašu“.

Mokyklų karjeros specialistės glaudžiai bendradarbiauja su Užimtumo tarnybos prie SADM Klaipėdos jaunimo užimtumo skyriumi, organizuoja bendras veiklas ir dalijasi patirtimi su kolegėmis savivaldybės mokyklų Ugdymo karjerai specialistų metodiniame būrelyje, kartu mokyklų bendruomenėmis ruošiasi naujų ugdymo programų įgyvendinimui, į pamokas integruojant profesinio orientavimo dalykus.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ trukmė – iki 2023 m. gruodžio 31 d.
Viso projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur.

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis.