Kad šventės nevirstų tragedija…

Paskelbta 10 gruodžio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Artėjant gražiausioms metų šventėms, dažną vakarą pasigirsta garsai, vieniems pranešantys apie artėjančias šventes, kitiems keliantys siaubą ir baimę dėl galimos nelaimės, o gatvėje praeinantiems – išgąstį. Kad negadintume švenčių laukimo, reikia žinoti, jog draudžiama:

  • naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus I kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, vaikų darželių, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų;
  • jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienomis, taip pat per masinių pramogų renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas leidimas);
  • draudžiama parduoti ir naudoti pirotechniką asmenims iki 14 metų, o tam tikrų kategorijų fejerverkus draudžiama parduoti asmenims neturintiems 18 metų;
  • naudoti ir parduoti civilines pirotechnikos priemones asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • naudoti civilines pirotechnikos priemones masinio žmonių susibūrimo vietose.

Civilinių pirotechnikos priemonių įsigijimo, naudojimo nustatytos tvarkos pažeidimas užtraukia administracinę atsakomybę.

Primename, kad pirotechnikos priemonių pakuotę reikia laikyti sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Leisti fejerverkus, galima tik griežtai laikantis gamintojo instrukcijų, reikėtų būti ypač atsargiems, negalima nukreipti juos į žmones. Žiūrovai turi būti ne arčiau kaip 25 metrų atstumu, nemeskite pirotechnikos į ugnį. Raketas reikia patikimai užfiksuoti žemėje, kad iššaunant nepakryptų ir nepakeistų skridimo krypties į žmones. Nenaudokite saliutų ar fejerverkų esant stipriam vėjui. Nenaudokite pirotechnikos priemonių namuose, laiptinėse bei nemėtykite jų į žmones. Nelaikykite uždegtų pirotechnikos priemonių rankose, o jei užgeso – nebandykite uždegti antrą kartą.

Visi sužalojimai, kurie padaromi dėl neatsargaus pirotechnikos priemonių naudojimo, yra labai pavojingi ir sunkiai gydomi. Asmenims, leidžiantiems fejerverkus, patartina dėvėti apsauginius akinius, nes apie 40 proc. sužalojimų patiriama galvos srityje – tai akys, veidas, ausys, dar apie 40 proc. sudaro rankų ir pirštų sužalojimai. Dažniausi yra nudegimai. Fejerverkais susižaloja 74 proc. vyrų, 26 proc. moterų. Vyrai paprastai susižeidžia patys, leisdami fejerverkus, o moterys juos stebėdamos.

 

Jeigu Jus ar pažįstamus vis dėlto ištiks nelaimė skambinkite skubios pagalbos tel. 112

Skuodo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

Jums linki saugių ateinančių švenčių