Informuojame apie žemės sklypo (kadastro nr. 7550/0005:227), esančio Skuodo mieste, Vytauto g. 71, detaliojo plano koregavimą

Paskelbta 21 rugsėjo, 2022 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Planavimo organizatorius – Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. (8 440)  45 557, el. p. [email protected].

Planavimo iniciatorius – UAB „Kugeta“, į. k. 273905010.

Planavimo pagrindas: Planavimo iniciatoriaus prašymas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. A1-627 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo tikslas: Suformuoti įsiterpusios laisvos valstybinės žemės plotą (176 kv. m), nustatyti sklypo naudojimo paskirtį – kita, naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, suformuotą įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą prijungti prie žemės sklypo, kadastro Nr. 7550/0005:227. Koreguoti detaliojo plano teritorijos ribą. Esant poreikiui išskirti sklypą inžinerinės infrastruktūros plėtrai, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reglamentus.

Susipažinti su priimtų sprendimų dėl detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų, planavimo darbų programos dokumentais galima nuo 2022 m. rugsėjo 23 d. iki 2022 m. spalio 6 d. Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt ir Skuodo miesto seniūnijos patalpose.

Pasiūlymus ir pastabas visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui adresu: Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas, tel. Nr. (8 440) 45 557 arba el. p. [email protected].

Planavimo darbų programa

A1-627

A1-676

A1-706