Informuojama apie numatomą statinio – ryšio bokšto (9.7) – Šačių k., Skuodo raj. sav. projektavimą

Paskelbta 1 liepos, 2019 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre:

Žemės sklypas, kadastro Nr. 7552/0005:273, adresas: Šačių k., Skuodo raj. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Projektuojamas inžinerinis statinys – ryšio bokštas, kurio naudojimo paskirtis – 9.7. ryšių (telekomunikacijų) tinklai. Statinio kategorija – ypatingasis.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

Projektuotojas UAB „InComSystems“, įmonės kodas 110655934; Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius. Projekto vadovas – Antanas Karanauskas, tel. +37068534358, el. p. [email protected]

Statytojas:

Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“, juridinio asmens kodas 300149794, buveinės adresas: Sausio 13-sios g. 10, Vilnius, tel. (8 5) 243 0882, el. p. [email protected]

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais:

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Skuodo raj. savivaldybės interneto svetainėje adresu: www.skuodas.lt ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „InComSystems“ būstinę adresu: Mindaugo g. 23A, LT-03231, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val., tel.8 5 239 9399, +37068534358.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Teikti pasiūlymus galima iki 2019-07-17 d. raštu adresu: UAB „InComSystems“, Mindaugo g. 23A, Vilnius, arba el. paštu [email protected].

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:

Viešas susirinkimas vyks Beržo g. 1, Šačių k., Skuodo raj. 2019 m. liepos 17 d., 18.30 val.