Informacija apie Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimą

Paskelbta 9 gruodžio, 2022 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai 2023 m. buvo skirta 30 000 Eur. Informacija apie panaudojimą pateikiama lentelėje:

                        Priemonės

Skirta lėšų

Eur Paramą gavusių asmenų skaičius

19.1 priemonė.  Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos dalinis kompensavimas

797 3
19.2 priemonė. Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas 21 667 10
19.3.   priemonė. Įrangos nuomos išlaidų dalinis kompensavimas 1 000 1
19.6. Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas 2 160 7
20.1. Verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų lėšų,  dalinis finansavimas 2 000 1
Iš viso 27 624 22

Šioje programoje buvo numatyta 18000 Eur skirti verslo infrastruktūros tvarkymui, tačiau verslininkai dėl šios paramos nesikreipė ir lėšos liko nepanaudotos.