Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Paskelbta 1 rugpjūčio, 2019 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Skuodo rajono savivaldybės administracija pritaria projekto „Naujos kartos interneto prieigos infrastruktūros plėtra. Infrastruktūros ryšio bokštams įrengimas (III regionas). Pirkimo Nr. 393777. Šliktinės k., Skuodo raj., sav. Ryšio bokšto statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Susipažinti galima:

https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPSP