Informacija apie pritarimą projektiniams pasiūlymams

Paskelbta 22 liepos, 2019 m., skiltyje Naujienos, Teritorijų planavimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 67 p., Skuodo rajono savivaldybės administracija pritaria projekto „Prekybos paskirties pastato – operatorinės rekonstravimo pristatant paslaugų paskirties pastatą – automatinę automobilių plovyklą Vilniaus g. 50, Skuodo m. projektas“ projektiniams pasiūlymams.