Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Skuodo rajono Geldėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV)

Paskelbta 9 gegužės, 2022 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Planavimo organizatorius: ŽŪB „Aubrakas“, įm. kodas 300150191, Salantų g. 10A, LT-90115 Plungė

Naudojimo plano rengėjas: UAB „Žemėtvarkos sprendimai“, įm. kodas 304147449, Totorių g. 3, LT-44237 Kaunas, tel.: 8-610-63653, el. paštas: [email protected].

Plano pavadinimas: Skuodo rajono Geldėnų smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo planas

Planavimo tikslai: suprojektuoti racionalų ir saugų žemės gelmių išteklių iškasimą, kasybos metu paveiktų plotų rekultivavimą, suderinti fizinių ir juridinių asmenų, savivaldybių bei valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo joje sąlygų

Priimtas sprendimas ir motyvai: gavus ir išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas bei pasiūlymus dėl SPAV atrankos dokumento, planavimo organizatorius priėmė sprendimą – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

Susipažinimo tvarka – susipažinti su SPAV atrankos dokumentu ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma, teikti pastabas ir pasiūlymus, galima 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos planavimo organizatoriui ŽŪB „Aubrakas“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „Žemėtvarkos sprendimai“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val.

Su sprendimu susipažinti galite: SPAV sprendimas ir įvertinimo pažyma_Geldėnai