Gyventojams svarbūs klausimai aptarti su aplinkos ministru

Paskelbta 17 kovo, 2021 m., skiltyje Naujienos

Šiandien organizuotas nuotolinis susitikimas su LR aplinkos ministru Simonu Gentvilu, ministerijos darbuotojais, Savivaldybės vadovais, Tarybos nariais, Seimo narių padėjėjais, seniūnijų seniūnais, Savivaldybės administracijos specialistais.

Skuodo rajono ūkininkai dažnai kelia klausimą dėl perteklinių reikalavimų žemės ūkio subjektams mėšlo sandėliavimo atžvilgiu. Ministras minėjo, kad yra planuojami Mėšlo ir srutų tvarkymo aprašo pakeitimai. Numatomi palengvinimai, kurie vėliau bus išdėstyti tiksliai. Didesnis dėmesys bus teikiamas organinėms trąšoms.

Ūkininkai ne kartą yra kreipęsi dėl paukščių (gervių, žąsų) daromos žalos žemės ūkio kultūroms, bebrų daromos žalos melioracijos įrenginiams. Ūkininkai norėtų kompensacijos dėl patirtų nuostolių. Paaiškinta, kad šiuo metu teisinio pagrindo suteikti kompensacijas nėra.

Šiuo metu ypatingai aktualus nuotėkų tvarkymo ir vandens tiekimo kaimo vietovėse klausimas. Petras Pušinskas minėjo, kad šiuo metu Europos Sąjungos lėšos skiriamos prijungimui prie centralizuotų nuotekų sistemų labiau apgyvendintose teritorijose, tačiau kaimiškose atokesnėse vietovėse gyvenantys asmenys lieka be galimybės prisijungti prie minėtų tinklų. Klausta, ar būtų galimybių kaimuose gyvenantiems asmenims kompensuoti įsirengtus individualius nuotekų tvarkymo įrenginius. Minėta, kad šiuo metu tokios galimybės nėra.

Savivaldybės meras informavo, kad šiais metais Ūkininkų iniciatyvų skatinimo programoje atsiras nauja priemonė, kuria planuojama Skuodo rajono kaimo gyventojams dalinai savivaldybės biudžeto lėšomis kompensuoti individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų rezervuarų įsigijimą. Planuojama skirti  10 tūkst. Eur. Jei ši naujovė pasiteisins, kitais metais suma turėtų būti didinama. Tačiau siekiant labiau padėti gyventojams, būtų labai reikalinga didesnė finansinė pagalba.

Ministerija informavo, kad bus sukurta nacionalinė sistema, kurioje bus registruojami individualūs nuotekų tvarkymo įrenginiai, bus sisteminami duomenys, kaip tvarkomos nuotekos. Individualūs valymo įrenginiai turės būti įregistruoti, prieš juos statant asmenys turės gauti leidimus, turės būti parengti projektai ir atliktos kitos reikalingos procedūros. Tai gali lemti minėtų įrenginių įsirengimo sąnaudų padidėjimą.

Bendruomenėms viešai naudojamą vandens tiekimo infrastruktūrą rekomenduota perduoti vandentvarkos įmonėms.

Diskutuota dėl apleistų, bešeimininkių pastatų, teritorijų tvarkymo. Dabar apleisti pastatai turi būti nugriauti, o žemė turi būti sutvarkyta į dirbamą žemę. Savivaldybės meras minėjo, kad toks tvarkymas apsunkina gyventojus, norinčius susitvarkyti. Meras pateikė idėją, kad, nugriovus pastatus, teritoriją būtų galima užsodinti medžiais, tai įgyvendinti gyventojams būtų lengviau ir tuo pačiu būtų didinamas miškingumas. Ministras minėjo, kad ši idėja bus aptarta plačiau ir svarstoma, ar tai būtų tinkamas sprendimas.

Ministras informavo, kad šiuo metu Savivaldybėms rengiama informacija dėl valčių nuleidimo vietų įrengimo programos. Bus nurodyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti teritorijos, kad ten būtų galima įrengti valčių nuleidimo vietas.

Pranešta, kad šiais metais lėšos, skirtos Sosnovskio barščio naikinimui, yra mažesnės. Savivaldybėms siūlyta pačioms planuoti lėšas šio invazinio augalo naikinimui.

Savivaldybės meras minėjo, kad seniūnijų seniūnai ne kartą yra minėję, jog  žaliųjų atliekų aikštelių seniūnijose reikalavimai yra pertekliniai. Ministras žadėjo peržvelgti šiuos reikalavimus ir atsižvelgti į Savivaldybės pateiktas pastabas. Šiuo metu ministerijai ruošiama informacija.

Susitikimo metu aptarta Vaclovo Into sodybos situacija. Sprendžiama, kaip prižiūrėti tinkamai sodybą, kaip išlaikyti jos unikalumą ir grožį. Ministerijos atstovai minėjo, kad galimybių nupirkti sodybą iš sodybos savininkų nėra.

Taigi, susitikimo metu aptarta daug temų ir gauta nemažai atsakymų, tikimasi, kad dėl tam tikrų klausimų bus bendraujama ir toliau.  Aplinkos apsaugos srityje situacija yra nuolat stebima, analizuojami gyventojų pastebėjimai, ieškoma tinkamų sprendimų.