Etninės kultūros puoselėtojai Virginijai Žitkuvienei skirtas garbingas apdovanojimas

Paskelbta 7 gruodžio, 2022 m., skiltyje Naujienos

Etninės kultūros globos taryba organizavo Žemaitijos regiono nusipelniusių etno kultūrai žmonių apdovanojimus 2022. Šiais metais šis apdovanojimas skirtas etninės kultūros puoselėtojai, ilgametei Skuodo rajono kultūros centro darbuotojai Virginijai Žitkuvienei. Nuoširdžius sveikinimus ir padėkos žodžius tarė Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė, Skuodo rajono kultūros centro direktorius Vidmantas Valinskis bei kiti svečiai.

Virginija Žitkuvienė — visuomenininkė, ilgametė kultūros centro darbuotoja, etnokultūros puoselėtoja ir skleidėja, veiklus ir aktyvus žmogus. Daug laiko atidavė Ylakių krašto istorijos garsinimui, žymių ylakiškių pažinimui. Įgyvendintas ne vienas projektas, kuris turi išliekamąją vertę. Jos dėka įrengti kompozitoriaus Broniaus Jonušo, bažnytinio paveldo (Ylakių Viešpaties apreiškimo Švč. Marijai bažnyčioje) muziejai, kampelis Ylakių krašto audėjoms atminti ir Ylakių krašto istorijos ir etnokultūros muziejus. Organizuoja edukacijas apie audimą, rengia vaikų kūrybines dailės stovyklas vaikams (2001-2020 m.), paruošė ne vieną teatralizuotai etnografinę programą Ylakių folkloro ansambliui.

Virginija aktyviai užsiima profesionalaus meno sklaida, bendradarbiauja su valstybiniu pučiamųjų instrumentų ansambliu „Trimitas“, ansambliu „Lietuva“. Kasmet, birželio mėnesį rengdavo orkestrų koncertus.

Ji buvo viena iš pirmųjų, kuri pradėjo organizuoti Baltų vienybės ir Pasaulines kultūros dienas. Ji iniciavo pirmuosius Tarptautinius senųjų amatų, archajinės muzikos ir karybos festivalius „Apuolė“ (2004-2013 m.). Jos dėka 2012 m. Ylakiai tapo Taikos miesteliu, kas lėmė aktyvų dalyvavimą respublikinėse konferencijose, renginiuose, Ylakių krašto garsinimą ir reprezentaciją. Virginijos dėka dalyvauta LRT projekte „Mūsų miesteliai“. Skuodo rajono savivaldybes mastu suteikti titulai: 2012 metais pelnė „Kiečiausia žemaite“ titulą, o 2018 metais – „Metų šeimos“ ir „Metų mama“ apdovanojimus.