Diskusija su Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene dėl darželio patalpų plėtros

Paskelbta 11 lapkričio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Ylakių vaikų lopšelio-darželio bendruomenė jau kurį laiką kelia klausimą dėl darželio patalpų plėtros. Šiuo klausimu jau buvo vykusios diskusijos, svarstyti galimi sprendimai. Dar vienai išsamesnei diskusijai susirinkta lapkričio 4 d. Ylakių seniūnijos salėje. Skuodo rajono savivaldybės vadovai, Savivaldybės tarybos nariai kalbėjosi su Ylakių seniūnijos kaimų bendruomene.

Prieš pradedant aptarti minėta klausimą, Savivaldybės meras Petras Pušinskas užsiminė apie gautą Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės raštą dėl patalpų įveiklinimo, kur dabar yra įsikūręs Skuodo rajono kultūros centro Ylakių skyrius. Rašte prašoma finansavimo patalpų sutvarkymui, kad ten būtų galima iškelti Ylakių seniūniją ir vykdyti įvairias seniūnijos žmonėms aktualias veiklas, bei suteikti daugiau vietos darželiui. Savivaldybės meras bendruomenei pasiūlė pasidomėti projektais ir bandyti teikti paraiškas. Pagal  projektus būtų gaunamas reikalingas finansavimas, o tada būtų galima ir iš savivaldybės biudžeto prisidėti, kaip prisidedama prie kitų NVO projektų.

Po pirminės informacijos, sugrįžta prie pagrindinio klausimo dėl vaikų lopšelio-darželio plėtros. Yra žinoma, kad auga vaikų, norinčių lankyti minėtą darželį, skaičius. Savivaldybės meras Petras Pušinskas susirinkimo dalyviams paminėjo vieną iš galimybių – priešmokyklinukų grupę įrengti Ylakių gimnazijos patalpose. Paskaičiuota, kad tam gali reikėti apie 50 tūkst. Eur.

Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės nariai šiam sprendimui nebuvo linkę pritarti, jų manymu, visas darželis turi likti vienoje vietoje, o šalia darželio patalpų esanti Ylakių seniūnija galėtų būti perkelta į kitas patalpas, kad darželiui liktų daugiau vietos. Besilaikantiems šios pozicijos priminta, kad paskaičiuota preliminari sąmata tokių darbų būtų apie 200 tūkst. Eur.

Savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budienė, pasitikslinusi, kiek vaikų negali lankyti darželio, pateikė pasiūlymą, kad dabar būtų rengiamas techninis projektas dėl seniūnijos patalpų įrengimo kitoje vietoje. Kol vyks projekto rengimo darbai, bus būtina ieškoti projektų, iš kurių būtų galima gauti finansavimą. Prisidėjimą iš savivaldybės biudžeto būtų galima planuoti vėliau, nes dabar būtina užbaigti jau pradėtus projektus. Šis planas reikalautų didelių investicijų, todėl pokyčių gali tekti laukti dar kelis metus.

Ylakių seniūnijos kaimų bendruomenės nariai, norėdami, kad darželis liktų, kur yra dabar, minėjo, jog gali laukti. Svarbu, kad būtų pradėtas rengti bent techninis projektas.

Po pagrindinės diskusijos dėl darželio patalpų dar kartą plačiau pakalbėta apie bendruomenės galimybes teikti paraiškas dalyvauti projektuose.

Nuotraukos – Rūtos Ronkauskienės