Dianos ir Alvydo Dabravalskiams – „Metų šeimos 2020“ titulas

Paskelbta 16 vasario, 2021 m., skiltyje Naujienos

Šiandien minime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir tai puiki proga pasveikinti darnią, pavyzdingą ir gausią Dianos ir Alvydo Dabravalskių šeimą. Barstyčių seniūnijos siūlymu ir Savivaldybės šeimos komisijos sprendimu, Dianai ir Alvydui Dabravalskiams atiteko garbingas „Metų šeimos 2020“ titulas. Savivaldybė šeimai skyrė 500 eurų premiją.

Dianos ir Alvydo Dabravalskių šeima gyvena Barstyčių seniūnijos Mockaičių kaime. Darbštūs, draugiški, bendruomeniški, atsakingi žmonės tęsia gausios šeimos tradiciją: Diana ir Alvydas, užaugę gausiose šeimose, šiandien taip pat augina tris nuostabius, talentingus, aktyvius vaikus: Nojų, Pijų ir Eliją.

Dianos ir Alvydo Dabravalskių šeimos istorija: pradžių pradžia ir kaip šeima gyvena šiandien

Diana gimė ir augo Mockaičių kaime, Danutės ir Zigmo Lenkšų šeimoje. Be Dianos, šeimoje augo vyresnė sesuo Sandra ir dvi jaunesnės sesutės Raimonda bei Danutė. Deja, šeima neilgai džiaugėsi pilnatve – po sunkios ir varginančios ligos mirė mama, po pusmečio dėl ligos mirė ir šeimos tėtis. Vyriausioms dukroms buvo 17 ir 15 metų, mažosioms mergaitėms 8 ir 6 metai. Keturias anūkes ėmėsi auginti mergaičių močiutė. Vyresnei sesei išėjus gyventi savarankiškai, visas namų ūkis buvo ant močiutės ir Dianos pečių. Mirus močiutei, jaunesnes seseris augino Diana. Tarp seserų ryšys iki šiol yra labai stiprus.

Taigi, Diana liko gyventi tėviškėje, baigė edukologijos studijas ir visąlaik dirbo Barstyčių vidurinėje mokykloje, ištekėjo už gretimame rajone gražioje daugiavaikėje šeimoje augusio Alvydo. Nuo šeimos sukūrimo pradžios abu jaunuoliai pasižymėjo ypatingu darbštumu, dirbo ne tik įstaigose, bet ir ūkininkavo.

O štai šeimoje gimus trims vaikams ir nuolat atvykstant sesių šeimoms, senoje tėviškės trobelėje pasidarė ankšta, tad Diana su Alvydu ėmėsi statyti naują namą ir dabar jau džiaugiasi savo jėgomis pastatytu ir įsirengtu namu.

Dianos ir Alvydo Dabravalskių šeima po darbų (dabar Alvydas dirba ugniagesiu-gelbėtoju, Diana – darželio auklėtoja) randa laiko ne tik darbui savo ūkyje, bet aktyviai įsijungia į bendruomenės veiklą, yra nuolatiniai pagalbininkai bei dosnūs rėmėjai organizuojant miestelio renginius ir šventes. Darni šeima puoselėja katalikiškas tradicijas, sekmadieniais lanko bažnyčią, Diana gieda bažnyčios chore. Tėvai daug dėmesio skiria vaikų ugdymui, skiepija meilę menui, kultūrai, muzikai. Nojus ir Elija lanko Skuodo meno mokyklą, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir koncertuose. Visi vaikai ne tik labai gerai mokosi, bet ir aktyviai dalyvauja mokyklos neformaliojo ugdymo būreliuose, yra puikūs skaitovai, dainininkai, šokėjai. Nojus groja saksofonu, Elija smuiku, Pijus sportuoja. Dianos ir Alvydo Dabravalskių jaunųjų atžalų pasirodymai džiugina kiekvieną mokyklos ar bendruomenės renginį.

Diana užaugo išskirtinai stipria asmenybe, pasižyminčia stipriu atsakomybės ir pagalbos kitiems jausmu. Šeima rūpinosi neįgaliu kaimynystėje gyvenančiu senoliu, kuriam rūpesčiu ir pagalba atstojo šeimą. 2016 metais Barstyčiuose atsiradus poreikiui steigti ikimokyklinio ugdymo grupę, Diana buvo viena pagrindinių iniciatorių ir organizatorių, pati kūrė būsimo darželio interjerą, neakivaizdiniu būdu universitete baigė ikimokyklinio ugdymo specialybę ir nuo pat darželio įkūrimo pradžios sėkmingai dirba pagrindine auklėtoja, yra labai mylima vaikų ir vertinama tėvelių.

Pasak Barstyčių seniūnijos seniūno Gintauto Čičirkos, Darni Dianos ir Alvydo Dabravalskių šeima rodo puikų pavyzdį visiems aplinkiniams, yra šaunūs tėvai, kaimynai, draugai, pagalbininkai, bendruomenės nariai. Kaskart važiuojant nuo Barstyčių link Skuodo jų sodyba džiugina akis: vasarą prižiūrėtas sodas, žaidimų aikštelė vaikams, pilna savų ir sesių vaikų, žiemą langus puošia karpiniai, parodantys namų šeimininkų darbštumą, gebėjimą saugoti ir kurti jaukią namų aplinką.

Papildoma informacija

Dar vasario pradžioje sveikinimus Dianai ir Alvydui Dabravalskiams perdavė Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Šeimos komisijos pirmininkė Daiva Budrienė. Kiek vėliau, atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją, „Metų šeimai“ ir kitoms gražioms rajono šeimoms, kurios buvo pasiūlytos titului laimėti, bus įteiktos atminimo dovanos.

Titului „Metų šeima 2020“ taip pat buvo pasiūlytos šios šeimos:

Nerijaus ir Birutės Karečkų šeima (pasiūlė Aleksandrijos seniūnija);

Modestos ir Arūno Alseikų šeima (pasiūlė Lenkimų seniūnija) ;

Ingridos ir Sauliaus Žutautų šeima (pasiūlė Ylakių seniūnija);

Reginos ir Arūno Kontrimų šeima (pasiūlė Mosėdžio seniūnija);

Raimondos ir Dariaus Batavičių šeima (pasiūlė Notėnų seniūnija);

Kristinos ir Eugenijaus Galdikų šeima (pasiūlė Skuodo miesto seniūnija);

Arūno Bubliausko ir Valerijos Petrauskaitės šeima (pasiūlė Skuodo seniūnija);

Ilonos ir Vytauto Jurkų šeima (pasiūlė Šačių seniūnija).