Dėl žemės ūkio ir miškininkystės kvitų knygelių platinimo tvarkos pakeitimų

Paskelbta 22 spalio, 2021 m., skiltyje Pranešimai

Vadovaujantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu, trumpalaikės ar vienkartinės žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija ir leidimai, gali būti teikiamos pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitą. Šie paslaugų kvitai susegti į paslaugų kvitų knygeles po 50 vnt. (toliau – paslaugų kvitų knygelės). Nuo minėto įstatymo priėmimo 2013 metais, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybą ir pardavimą vykdė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra). Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję už paslaugų kvitų knygeles, galėjo jas atsiimti teritoriniuose Sodros skyriuose.

Siekiant atsisakyti Sodrai nebūdingos funkcijos − žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybos ir pardavimo, 2021 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-298, kuris įsigaliojo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą vykdys ne Sodra, o valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC). Todėl nuo šių metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję ŽŪIKVC už paslaugų kvitų knygeles, gali jas gauti registruotu laišku paštu arba atsiimti jas asmeniškai ŽŪIKVC būstinėje, adresu V. Kudirkos g. 18, Vilniuje.

Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti ŽŪIKVC interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos informacija