Bitininkai kviečiami kreiptis paramos dėl papildomo bičių maitinimo

Paskelbta 26 liepos, 2022 m., skiltyje Naujienos, Pranešimai
Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. šalies bitininkai kviečiami kreiptis dėl paramos papildomam bičių maitinimui gauti. Parama teikiama siekiant bičių laikytojams iš dalies atlyginti išlaidas, tiesiogiai susijusias su papildomu bičių maitinimu, kai įsigyjamas įprastinis, ekologiškas cukrus arba invertuotojo cukraus sirupas.
Parama už papildomą bičių maitinimą skiriama bičių laikytojams, kurie:
  • Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių (ne daugiau kaip 150 bičių šeimų);
  • yra įsiregistravę LR žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba partneriai;
  • turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
  • turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).
Už vieną bičių šeimą galima gauti:
  • iki 5,79 Eur dydžio kompensaciją įprastiniam cukrui, ekologiškam cukrui arba invertuotajam cukraus sirupui įsigyti;
  • iki 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Kompensacija galima už ne daugiau kaip 10 kg cukraus / ekologiško cukraus arba ne daugiau kaip už 15 l invertuotojo cukraus sirupo vienos bičių šeimos papildomam maitinimui.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojai, turintys daugiau kaip 150 bičių šeimų, į paramą pretenduoti negali.
Paraiškas bei kartu teikiamus dokumentus galima teikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui kartu su reikalingais dokumentais.
Naudinga informacija