Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena

Paskelbta 14 birželio, 2021 m., skiltyje Naujienos

Šiandien minima Gedulo ir vilties diena.

1941 m. birželio 14 d. lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.

Iki šiol tai prisimename, kaip ypatingai skaudų įvykį visai Lietuvai.

Iš Sibiro daug lietuvių ir nebegrįžo..

O tie, kurie grįžo, liudija, kad nieko nėra galingesnio už tikėjimą, laisvės troškimą ir meilę tėvynei.

————-

Siela, kurios kančia nesugniuždė, pakyla dar didingesnė, skausmo sustiprinta.

Richard Chenevix Trench