Barstyčių seniūnijoje atsivers nuostabi, kvapą gniaužianti apylinkių atodanga: bus sutvarkytas Paparčių kalnas

Paskelbta 3 rugpjūčio, 2021 m., skiltyje Aktualu, Naujienos, Planuojami darbai

Paparčių kalno, vadinamo Auškalniu, teritorija sutviskės naujai, bus sutvarkyta, pritaikyta lankymui. Tai iki šiol mažai atskleista, mažai žinoma, tačiau ypatingai įdomi ir dėmesio verta rajono vieta, turinti net kelis mistinius padavimus. Sakoma, kad kalne prasmego bažnyčia ir sekmadieniais vidurdienį piemenys girdėdavo skambant tos bažnyčios varpą. Kitas padavimas mini, kad ant kalno buvo malūnas, kurį „sudaužė“ perkūnas. Taip pat šioje teritorijoje yra Skuodo rajono savivaldybės saugomas gamtos paveldo objektas – paparčių akmuo „Balnas“.

Skuodo rajono savivaldybės administracija kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Skuodo vietos veiklos grupe sudarė sutartį dėl Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui.

Bendra projekto suma 24438,69 Eur: iš jų 16 618,35 Eur – Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (toliau –EŽŪFKP) lėšos, 2 932,65 Eur – Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Skuodo rajono savivaldybės tarybos spendimu iš savivaldybės biudžeto šiam projektui bus skiriama 4 887,69 Eur.

„Paparčio kalnas yra unikali vieta, ją sutvarkius turėsime nuostabią vietą poilsiui, pasigrožėjimui, įspūdžiams. Tačiau šiuo metu reikalinga sutvarkyti infrastruktūrą, kuri prisidėtų prie turizmo skatinimo kaimo vietovėse ir saugotinose teritorijose“, – projektą komentavo Savivaldybės administracijos direktorius Žydrūnas Ramanavičius.

Liepos 30 d. Savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Tomanta“ dėl minėto kalno sutvarkymo rangos darbų. Sutarties kaina – 22 869,00 Eur. Sutarties trukmė – 5 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Kalno teritorijoje bus įrengtas medinis pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele ir natūralus takas, automobilių stovėjimo aikštelė su riedulių užtvaru, pastatytas biotualetas, informacinis stendas, dviračių stovas. Po atliktų darbų jau bus galima pamatyti iš akmenų sukurtas kompozicijas ir stebėti gražias Bastyčių seniūnijos apylinkes.

Kiek vėliau, projekto „Paparčių kalno, vad. Auškalniu, pritaikymas lankymui“  įgyvendinimo rezultatų pristatymui bus suorganizuota šventė visuomenei. Projekto partnerė Barstyčių kaimų bendruomenė  šventės dalyviams parengs edukaciją „Kalne augantys augalai“.

Dabartinė situacija Paparčių kalne.